මාරා, සිරා වියරු වැටේ පාර්ලිමෙන්තු සැසිය පැවැත්වෙන දින ඔපරේෂන් බ්ලොක් & හයිඩින් සියල්ලටම පලාගිය යුධ සෙබලුන්

තමාකල තුප්පැහි වැඩේ නිතියානුකුල කිරීමට අවස්‍ය නිතිමය බලය ලබාගැනීමට මිනිස් හිසක් ඇති ඕනෑම මංත්‍රි බල්ලෙකුට කෝටි ගනන් දී තමාගේ රෙද්ද අස්සේ දමාගැනීමට අප්පලා දූලා දිවාරෑ වෙහෙසෙන බවට තොරතුරු ඇත.

 

මේ වනවිට ජනාධිපති තනතුරට පවා නිගා දෙන ආකරයට කටයුතු කරන මෛත්‍රිපාල සිරිසේන පරාජය හමුවේ වෙඩිකෑ ඌරකු ලෙ3සට හැසිරෙමින් ඇතලෝකයේ කිසිම රටක තම රටේ රාජ්‍ය නායකයාම රටේ අගමැති තනතුරක් හෑල්ලු කොට නැත.

මෛත්‍රිපාල නැමති නිසි අධ්‍යපනයක් නැති කුහක මිනිසා තමරට ලෝක ප්‍රජාව ඉදිරියේ නිරුවත් කොට රටේ වසර ගනනාවක් රැගෙන පැමිනි සාරධර්ම ,ගුණ ධර්ම කෙලෙසා තම බෑනාට හාදියනියට කොමිස ගැසීමට ඉඩ සලසා දී ඇත.

තමාකල තුප්පැහි වැඩේ නිතියානුකුල කිරීමට අවස්‍ය නිතිමය බලය ලබාගැනීමට මිනිස් හිසක් ඇති ඕනෑම මංත්‍රි බල්ලෙකුට කෝටි ගනන් දී තමාගේ රෙද්ද අස්සේ දමාගැනීමට අප්පලා දූලා දිවාරෑ වෙහෙසෙන බවට තොරතුරු ඇත.

රටේ රාජ්‍ය නායකයාම ජනතා පරමාධිපත්තිය ට අල්ලස්දී ලබාගැනීමම මොහුට වහාම නිතිමය පියවර ගත යුතුය. මෛත්‍රිපාල ගේ පැජට මාවතේ පැවති රැස්වීමකදී ගෝඨාභයට භාර දීඇත්තේ ඔපරේෂන් ඔලොක් අන්ඩ් හයිඩින් ඒක අනුගමනය කිරීමටය.

එනම් පාර්ලිමේතුව ඡන්ද විමසීම සිදුකරනුලබන දිනට මංත්‍රිලා පැමිණෙන මාර්ගය මුළු මනින්ම, අවහිර කොට හා ඒ අතරින් ඔවුන් සතුව ඇති ලඉකනයට අනුව සමහරක් රැගෙන ගොස් සඟවා තැබීඔමටත් මේ වනවිට කටයුතු කරමින් ඇත.

මෙය රටේ නායකයාම සිදුකරනු ලබන බරපතල අපරාධයකි. 62 දෙලක්ෂයක් ජනතාව ගොබ්බ ගමරාළයකු ජනාධිපති පුටුවේ තබා දැන් රාජපක්ෂලා ගේ භීෂනයටත් එහා ගිය භීෂණයක් රට තුල ඇති කොට ඇත.

ගෝඨා ගේ මෙම ක්‍රියාවට ජනතාවට අත්මාඅරක්ෂාවේ බලය නිතියානුකු යොදා පොලු මුගුරුවලින් සංග්‍රහ කිරීමට දැන් සිටම එකරාශි විය යුතුය.

Be the first to comment on "මාරා, සිරා වියරු වැටේ පාර්ලිමෙන්තු සැසිය පැවැත්වෙන දින ඔපරේෂන් බ්ලොක් & හයිඩින් සියල්ලටම පලාගිය යුධ සෙබලුන්"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*