චුන්නාකම් පොලිස් නිලධාරින් ගේ මානව හිමිකම් කඩකරන සහකාර පොලිස් අධිකාරි තුසිත සිල්වාට හා ස්ථානාධිපති සෙල්ව කුමාරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු පවරයි.

යුධයක් පැවති කාල වකවානුව හෝ එසේ නොවන රටේ මැතීවරණ වැනි ජාතික තල යේ සෑම කට යුත්තකදීම පොලිස් නිලධාරින් ගේ නිවාඩු අවලංගු වීම සාමාන්‍ය දෙයකි ඒ බව පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට බැදුන දවසේ පටන්ම දන්නා කරුනකි.

වසර ගනනාවක් යුද්ධය නිසා උතුරු පලාතේ පොලිස් නිලධාරින්ට බිරිද හා දරුවන් ගෙන් තරමක් ඈත්ව සිටීමට සිදු විය.

ඒ කාල වකවානුවේ තොන්ඩමන් ඇමති ගේ ගෙදරින් එලිය නොබැස්ස සෙල්ව කුමාර වීරයෙක් වී පොලිසියක ස්ථානාධිපති වී උතුරු පලාතට ආව පලමු දින යේම කරන්නේ තමාව එදා තොන්ඩමන් ඇමති ගේ කුස්සියට වී සිටියදී ගනන් නොගත්ත කාකි නිල ඇදුම අදින සියල්ලටම දුටු තැන හිරිහැර කිරීමය.

මෙය සෙල්ව කුමාර ගේ මානසික ලෙඩකි.

දෙපාර්තමේතු නියෝග වල මුලින්ම සදහන්ව ඇත්තේ ” මේ ස්ථානාධිපත් තනතුර ඔබට ලැබුනේ පෙර පිනකටමිස ඔබ තුල ඇති සුවිශේෂ දක්ෂතාවකට නොවන බවය. ” 1864 දී පොලිසිය පිහිටවන විටම මේ දෙපාරතමේතුවට සෙල්ව කුමාරලා තුසිත සිල්වලා කවදා හරි එවීයැයි සිතා සිට ඇත.

පොලිස් ස්ථානාධිපති සෑම විටම සිතිය යුත්තේ තමා ගේබිරිද දරුවන් ගැන සිතන මොහොතක් පාසාම තම නිලධාරින්ටත් ඒ වේදනාව , අවස්‍ය තාව තිබෙන බවයි. එසේ නොවන විට තුසිතලා සෙල්ල කුමාරලාට ඒ ගනු දෙනුව විසදා ගැනීමට සිදුවන්නේ එක්කෝ මානසික පීඩනයකට ලක් වන නිලධාරියකු ගේ තුවක්කු කටකින් හෝ මේ ආකාරයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගොස්ය.

සහකාර පොලිස් අධිකාරි වැනි රාජ්‍ය නිවේදිත නිලධාරියකු සෑම විටම සිටිය යුත්තේ පහල නිලධාරින්ගේ මානසික පීඩනය ගැන හරි අවබෝධයකිනි .

ඒ බව ඉතාම පැහැදිලිව අනන්තවත් පොලිස් දෙපාර්තමේතුව තුල චක්‍ර ලේකන නැතුවාට නිදසුන් ඇත.

නිලධාරිට තම පවුලේ කප්පරයක් ප්‍රශ්න තිබියදි ඔහු වෙතට එන අහිංසක මිනිසුන්ට අත්වන ඉරනම කුමක්දැයි සෙල්වකුමාරලා හෝ ස. පො.ඇ. තුසිතලා දන්නේ නැත හේතුව මීහරකුන්ට අං ඇති බව නිලධාරින් මෙන්ම ජන්තාවද දන්න නිසාය.

චුන්නකම් පොලිස් නිලධාරින් දින 27 කෙසේ  වෙතත් දින 35 තම රාජකාරිය ඉටුකලත් තම අඹු දරුවන් බැලීමට යාමට නොහැක.

ඒ එම නිලධාරින් සහකාර පොලිස් අධිකාරි ගේ නියෝග අනුව බිරිද බැලීමට , දරුවන් බැලීමට යාමට නම් ඊට පෙර වැටලීම නඩු ලබා ගත යුතු බවයි.

පොලිස් දෙපාර්තමේතු නියෝග කුමන පරිච්චේදයක එසේ තිබෙනවාදැයි නිලධාරින් ප්‍රශ්නකරන්නේ ස. පො.අ. තුසිත සිල්වා ගේ හා ඕ.අයි.සී සෙල්වකුමාර  දෙපාරතමේන්තු නියෝග ගැන තිබෙන දැනුම ගැන දන්නා නිසාය.

සෙල්ලකුමාර දන්නේ තොන්ඩමන් ඉල්ලන බ්යිට එක සකස් කරන්න මිස අනික්වා කුමන කතාද  ? ඒත් මෙවනි කාලකන්නි ඒ .එස්.පී ලා ඕ.අයි.සී ලා ඉන්නතාක රටේ නිතිය ක්‍රියාත්මක කරවන් නිල ධාරින් අතින් ජනතාවට සිදුවන්නෙ භිරිහැරයක් බවට මේ ගොන් වාහෙලාට නොතෙරෙන් නිසා ඉතාම ළඟදී ඒවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී වටහා දෙනු ඇත.

චුන්නාකම් භාර පොලිස් අධිකාරි හා නි.පො.ප උතුරු පලාත මෙයට මැදිහත්ව වහාම නිලධාරින්ට නියමිත කාලයේදී නිවාඩු අනුමත කොට යාමට ඉඩ සැලැස් විය යුතුයි.

Be the first to comment on "චුන්නාකම් පොලිස් නිලධාරින් ගේ මානව හිමිකම් කඩකරන සහකාර පොලිස් අධිකාරි තුසිත සිල්වාට හා ස්ථානාධිපති සෙල්ව කුමාරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු පවරයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*