අද සිට පාස්පෝර්ට් නීති වෙනස් වෙලා ! පිටරට ඉන්න අයට වැදගත්ම නිවේදනයක්.


ශ්‍රී ලංකා රජයේ නව නීති රීති අනුව වර්ෂ 2018 ජනවාරි මස 01 දින සිට තානාපති කාර්යාලය සහ කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාල හරහා නව ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගන්නා වයස අවුරුදු 16 – 60 අතර වන සෑම පුද්ගලයෙකුම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන පළමු අවස්ථාවේදීම ඔවුන්ගේ ජෛවමිතික දත්ත(ඇගිලි සළකුණු) බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ එහි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට (මහනුවර, මාතර, වව්නියාව, කුරුණෑගල) ලබාදීම අනිවාර්ය වේ.

එසේ නොකරන පුද්ගලයන්ට රටින් බැහැරව යාමට නොහැකිවනු ඇත.

පිටරට ඉන්න ඔබේ මිතුරු මිතුරියන්ටත් දැනගන්න මේ වැදගත් නිවේදනය Share කරන්න.

The Controller of Immigration and Emigration also said all planned changes have already been approved by the Cabinet.

The relevant information is mentioned on the website of Immigration and Emigration.

The digital photograph should be submitted through one of our authorized photo studios located island-wide or at the Department head office or at regional offices. Printed photographs will no longer be accepted.

Fingerprints will be collected at the Department head office or regional offices and applicant should be present in person.

අනුග්‍රහය ලංකා ගොසිප්……….

Be the first to comment on "අද සිට පාස්පෝර්ට් නීති වෙනස් වෙලා ! පිටරට ඉන්න අයට වැදගත්ම නිවේදනයක්."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*