කොල්ලකරුවන් අල්ලාගත් නැව මුදාගනි. ලාංකිකයන් 8 දෙනා ගේම ජිවිත බේරෙයි.

පසුගිය 14 වනදින මුහුදු කොල්ල කරුවන් භාරයට ගත් සවුදිඅරාබි රජය යටතේ ලියාපදිංචි ඒරිස් 13 නැමති තෙල් නැව සෝමාලයානු කොමන්ඩෝ බලකාය මගින් ප්‍රහාර එල්ල කිරිමෙන් පසු මුදා ගැනීමට හැකි විය.
ලංකාරජය ද මේ සදහා දැඩි වෙහෙසක් ගෙන රාජ්‍යතන්ත්‍රක මට්ටමින් ඉතා හොද මෙහෙයුමක් සිදුකිරීම ලාංකිකයන්ගේ ජිවිත බේරා ගැනීමට හැකිවිය.

Be the first to comment on "කොල්ලකරුවන් අල්ලාගත් නැව මුදාගනි. ලාංකිකයන් 8 දෙනා ගේම ජිවිත බේරෙයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*