උණුසුම් පුවත් උණුසුම් පුවත්

ජනපති හා පොහොට්ටුව අතර ඇතිවී ඇති ආරවුල අතේ රෝලක්

Spread the love

පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම ඉදිරියට සහාය නොදක්වන්නේ  නම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාර්ලිමේන්තුව විසුරවා හැර මහ මරතිවරණයකට යාමට ජනපතිවරයා⁣ ගේ අවධානය යොමු වී ඇතැයි සඳහන් ප්‍රවෘත්තියක් මෙරට මාධ්‍ය ගණනාවක අද දින (24)පල කර ඇති බව දැක ගන්න⁣ට තිබේ.

මෙම ප්‍රවෘත්තියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වී ඇත්තේ ජනතාව දැඩි අපහසුතාවෙන් 

සිටින මේ මොහොතේ ඇමති මණ්ඩලය වැඩි කර නිකරුණේ ජනතා මුදල් තව දුරටත් නාස්ති කිරීමට තමන් කිසි විටකත් ඉඩ නොදෙන බවට ජනපතිවරයා පැවසූ බවය.

මෙම ප්‍රවෘත්තිය ජනතාව මුලා කිරීමට ආණ්ඩුව සිඳු කරමින් තිබෙන යටි මගඩි ප්‍රචාරණයේ තවත් එක් දිගුවක් බව ලංකා දවසේ අදහස වේ.

ජනපතිවරයා හා පොදු ජන පෙරමුණ අතර ආරවුලක් පවතින බවට අදහසක් සමාජගත කර ආණ්ඩුවේ ඉදිරි සැළසුම් කුමන්ත්‍රණකාරීව ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහි අපේක්ෂාව බව පැහැදිලිය.පොදු ජන පෙරමු⁣ණේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේ පාර්ලි⁣මේන්තුව විසුරවා මැතිවරණයකට යාමට කිසිසේත්ම එකග නොවේ.ජනපතිවරයාටද තම දේශපාලන පෞරෂය ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යා යුතුය.එහිදී දෙපාර්ශවයටම ගත හැකි හොඳම අවස්ථාව ඇත්තේ දෙපාර්ශවය අතර විරසකයක් හා ගැටුමක් පවතින බවට ජනතාව තුළ මතයක් නිර්මාණය කිරීමය.ඉන් අනතුරුව ජනතාව ගේ අවධානය යොමු වනු ඇත්තේ ජනපතිවරයා හා පොදුජන පෙරමුණ අතර ඇරඹුන ගැටුම පිළිබඳවය.ඒ සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවය⁣ට හිතවත් මාධ්‍ය මගින් ඇඟ සීතල කරවන ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය කරනු ඇත.

ජනපතිවරයාත් පොදු ජන පෙරමුණත් බෙඳුම් රේඛාවකින් වෙන්වී සිටින බවට 

පොදු ජනතාව  මහා මැතිවරණයක් අත ළඟ බවට අදහසක් ඇති වේ.

දෙපාර්ශවයම මේ අදහස මැනවින් කළමණාකරණය කර ගනිමින් ස්වකීය ඉදිරි අභිමතයන් තහවුරු කර ගනු ඇති බව පැහැදිලිය.

පොදු ජන පෙරමුණ හා ජනපතිවරයා අතර ආරවුලක් පවතින බවට සමාජගත කරන ව්‍යාජ ප්‍රචාරණයෙන් ආණ්ඩුව ඉදිරියේදී ඉතා සැළසුම් සහගතව වාසි  බොහොමයක් අත් කර ගනු ඇත්තේය.මේ ව්‍යාජ ගැටුම අස්සේ ආණ්ඩුවේ මගෝඩි ක්‍රියාකාරිත්වය ඉතා පහසුවෙන් යාවත්කාලීනව පවත්වා ගෙන යා හැකි ආකාරයට දෙපාර්ශවය පොදු එකඟතාවකින් කටයුතු කරනු ඇත.එහෙත් එම පොදු එකඟතාව ඔවුන් අතර ඇතිවන යටි බිම්ගත ගිවිසුමක් වනු ඇති අතර එය මහජනතාවගෙන් වසන් කෙරෙනු ඇති බවද අපට විශ්වාසය.

දෙපාර්ශවය අතර දැඩි ආරවුලක් ඇරඹී ඇති බවට ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කෙරුණද රට වැටී ඇති ආර්ථික 

අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා වූ කැප වීම යන තර්කණය ජනපතිවරයා හා පොදුජන පෙරමුණ අතර ගජ මිතුරු සම්බන්ධතාව තවදුරටත් ආරක්ෂා කෙරෙන  දේශපාලනික බංකරයයි. මැතිවරණ කල් දැමීමේ උත්සාහය පවතින්නේද මේ බංකර්ගත අදහස තුළය.

ආණ්ඩුවේ මේ තක්කඩි සැළසුම ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වටපිටාවක එළුවන්ගේ ඇට දෙක වැටෙන තුරු පස්සෙන් යන නරියන් බවට පත් වෙන ජනතාවක් නිර්මාණය වීමටද ඉඩ හැකියාව පවතී.සැබවින්ම ආණ්ඩුවට දැන් අවශ්‍ය වී ඇත්තේද එවැනි සමාජයකි.

Re: ජනපති හා පොහොට්ටුව අතර ඇතිවී ඇති ආරවුල අතේ රෝලක්

Yahoo/Inbox

AjithLanka Dawasa <[email protected]>

To:anandadharmapala ajith

Tue, 24 Oct at 23:08

On Tue, 24 Oct 2023 at 17:24, Loku Kuma <[email protected]> wrote:

පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම ඉදිරියට සහාය නොදක්වන්නේ  නම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාර්ලිමේන්තුව විසුරවා හැර මහ මරතිවරණයකට යාමට ජනපතිවරයා⁣ ගේ අවධානය යොමු වී ඇතැයි සඳහන් ප්‍රවෘත්තියක් මෙරට මාධ්‍ය ගණනාවක අද දින (24)පල කර ඇති බව දැක ගන්න⁣ට තිබේ.

මෙම ප්‍රවෘත්තියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වී ඇත්තේ ජනතාව දැඩි අපහසුතාවෙන් 

සිටින මේ මොහොතේ ඇමති මණ්ඩලය වැඩි කර නිකරුණේ ජනතා මුදල් තව දුරටත් නාස්ති කිරීමට තමන් කිසි විටකත් ඉඩ නොදෙන බවට ජනපතිවරයා පැවසූ බවය.

මෙම ප්‍රවෘත්තිය ජනතාව මුලා කිරීමට ආණ්ඩුව සිඳු කරමින් තිබෙන යටි මගඩි ප්‍රචාරණයේ තවත් එක් දිගුවක් බව ලංකා දවසේ අදහස වේ.

ජනපතිවරයා හා පොදු ජන පෙරමුණ අතර ආරවුලක් පවතින බවට අදහසක් සමාජගත කර ආණ්ඩුවේ ඉදිරි සැළසුම් කුමන්ත්‍රණකාරීව ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහි අපේක්ෂාව බව පැහැදිලිය.පොදු ජන පෙරමු⁣ණේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේ පාර්ලි⁣මේන්තුව විසුරවා මැතිවරණයකට යාමට කිසිසේත්ම එකග නොවේ.ජනපතිවරයාටද තම දේශපාලන පෞරෂය ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යා යුතුය.එහිදී දෙපාර්ශවයටම ගත හැකි හොඳම අවස්ථාව ඇත්තේ දෙපාර්ශවය අතර විරසකයක් හා ගැටුමක් පවතින බවට ජනතාව තුළ මතයක් නිර්මාණය කිරීමය.ඉන් අනතුරුව ජනතාව ගේ අවධානය යොමු වනු ඇත්තේ ජනපතිවරයා හා පොදුජන පෙරමුණ අතර ඇරඹුන ගැටුම පිළිබඳවය.ඒ සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවය⁣ට හිතවත් මාධ්‍ය මගින් ඇඟ සීතල කරවන ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය කරනු ඇත.

ජනපතිවරයාත් පොදු ජන පෙරමුණත් බෙඳුම් රේඛාවකින් වෙන්වී සිටින බවට 

පොදු ජනතාව  මහා මැතිවරණයක් අත ළඟ බවට අදහසක් ඇති වේ.

දෙපාර්ශවයම මේ අදහස මැනවින් කළමණාකරණය කර ගනිමින් ස්වකීය ඉදිරි අභිමතයන් තහවුරු කර ගනු ඇති බව පැහැදිලිය.

පොදු ජන පෙරමුණ හා ජනපතිවරයා අතර ආරවුලක් පවතින බවට සමාජගත කරන ව්‍යාජ ප්‍රචාරණයෙන් ආණ්ඩුව ඉදිරියේදී ඉතා සැළසුම් සහගතව වාසි  බොහොමයක් අත් කර ගනු ඇත්තේය.මේ ව්‍යාජ ගැටුම අස්සේ ආණ්ඩුවේ මගෝඩි ක්‍රියාකාරිත්වය ඉතා පහසුවෙන් යාවත්කාලීනව පවත්වා ගෙන යා හැකි ආකාරයට දෙපාර්ශවය පොදු එකඟතාවකින් කටයුතු කරනු ඇත.එහෙත් එම පොදු එකඟතාව ඔවුන් අතර ඇතිවන යටි බිම්ගත ගිවිසුමක් වනු ඇති අතර එය මහජනතාවගෙන් වසන් කෙරෙනු ඇති බවද අපට විශ්වාසය.

දෙපාර්ශවය අතර දැඩි ආරවුලක් ඇරඹී ඇති බවට ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කෙරුණද රට වැටී ඇති ආර්ථික 

අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා වූ කැප වීම යන තර්කණය ජනපතිවරයා හා පොදුජන පෙරමුණ අතර ගජ මිතුරු සම්බන්ධතාව තවදුරටත් ආරක්ෂා කෙරෙන  දේශපාලනික බංකරයයි. මැතිවරණ කල් දැමීමේ උත්සාහය පවතින්නේද මේ බංකර්ගත අදහස තුළය.

ආණ්ඩුවේ මේ තක්කඩි සැළසුම ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වටපිටාවක එළුවන්ගේ ඇට දෙක වැටෙන තුරු පස්සෙන් යන නරියන් බවට පත් වෙන ජනතාවක් නිර්මාණය වීමටද ඉඩ හැකියාව පවතී.සැබවින්ම ආණ්ඩුවට දැන් අවශ්‍ය වී ඇත්තේද එවැනි සමාජයකි.


Spread the love

You may also like