கோட்டாபயவின் மருத்துவ செலவுக்கான  மவுன்ட் எலிசபத்  ( mount  elizabath ) வைத்தியசாலை கட்டணத்தை  சஜாத் மவுசுன் செலுத்தியாக மிகவும் நம்பக்கூடிய தகவல்கள் எமக்கு கிடைத்துள்ளன.
அதனால் இந்த காரியத்திற்கு பிரதியுபகாரம் செய்யும் வகையில் சீன இறக்குமதிக்கு இதுவரையில் அறவிடப்பட்டு வந்த 50 ரூபா என்ற இறக்குமதி தீர்வை வரியை ஒரே நாளில் 0.25 சதத்திற்கு குறைத்து கோட்டாபய தனது வீர விளையாட்டை காட்டியுள்ளார். இந்த குறிப்பிட்ட சீனி இறக்குமதி முடிந்த பின் உடனடியாக சீனி இறக்குமி தீர்வை 50 ரூபாவிற்கு உயர்த்தப்பட்டது. சதோத நிறுவனம் பழைய விளைக்கே சீனி கொள்வனவு செய்தது.. இதனால் நாட்டுக்கு 10 பில்லியன் இல்லாமல் போனது. ராஜபக்ஷ குடும்பத்துடன் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட சஜாத் மவுசினுக்கு கோட்டாபய ராஜபக்ஷ பாதுகாப்பு செயலாளராக இருந்த காலத்தில் இராணுவ தலைமையகம் அமைந்திருந்த கோல்பேஸ் பகுதி இடத்தை ஷெங்ரிலா ஹோட்டலுக்கென இவருக்கு வழங்கினார். கோட்டா சுகயீனமுற்று mount  elizabath வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்ற போது சகலவித செலவுகளையும் இந்த சஜாத் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார். எனவே அவருக்கு சீனி இறக்குமதி ஊடாக பிரதியுபகாரம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதேபோன்றே கோட்டாவின் சுமார் 34ற்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளில் இலவசமாக ஆஜராகி வாதாடிய அலி சபரிக்கு நன்றிக் கடன் செலுத்தும் வகையில் தேசிய பட்டியல் எம்பி மற்றும் நீதி அமைச்சர் பதவியை கோட்டா வழங்கியுள்ளார். 
லங்கா தவச செய்தி இணையத்தின் மீது தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்படும் சைபர் தாக்குதலை தடுப்பதற்கு security net ஒன்று தயாரிக்கும் தேவைக்காக உங்களது ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்க்கிறோம். கீழுள்ள  Paypal தொடர்பை அழுத்தி உங்களால் ஒத்துழைப்பு வழங்க முடியும்.
   
நன்றி.
பிரதம ஆசிரியர் – லங்கா தவச [wpedon id=”7467″]

By ajith

Leave a Reply

Your email address will not be published.