වෙනත්

විදුලිබල අමාත්‍යාංශයෙන් තවත් දැවැන්ත ටෙන්ඩර් වංචාවක්

පුවත්පත් නිවේදනය ඩීසල් විදුලි මාෆියාව නැවතත්. විදුලිබල අමාත්‍යාංශයෙන් තවත් දැවැන්ත ටෙන්ඩර් වංචාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයත් නොමග යවමින්, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට නොතකා හරිමින් විදුලිබල හා පුණර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය…


නඩු ප්‍රමාදයන් වැලැක්වීම සදහා සුදුසුකම් සහිත විනිසුරුවන්

පුවත්පත් නිවේදනය නඩු ප්‍රමාදයන් වැලැක්වීම සදහා සුදුසුකම් සහිත විනිසුරුවන් වහා බදවාගෙන අධිකරණ සේවාව ශක්තිමත් කළ යුතුයි.  ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය පවසයි. රාමනාදන් කන්නන් මහතා…


ඇමති ආරක්ෂක අංශය කැලබෙයි…..

ඇමති ආරක්ෂක අංශයේ අධ්‍යක්ෂක ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ජගත් පලිහක්කාර මහතාගේ ද කිසිදු අනුදැනුමකින් තොරව ඇමති ආරක්ෂාව පිලිබදව විශේෂ පුහුණුවක් ලබා තිබෙන පොලිස් නිලධාරින් 250 පමණ…

ඉහලට ඇති පහලට නැති පොලිස් උසස්වීම්

වසර 150 ක් ගෙවී යන පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් වීම් ගොඩ පිටින් බෙදා ගත්තේ ඉහල නිළධාරින්ය. 1996 දී ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ උප සේවා පොලිස් නිළධාරීන්…


නිදහසේ උද්දච්චකම

අපි අද මේ උදම් අනන්නේ 69 වන නිදහස් දිනයයි.1948 පෙබරවරි 04 දිනය උදා කර ගන්න මොන තරන් ජිවිත බිලිදුන්නද ? බ්‍රිතාන්නියන්ගෙන් නිතියානුකුලව නිදහස ගන්න සිංහල,ද්‍රවිඩ,මුස්ලිම්…