වෙනත්

ගෝඨාභය ඇතුළු හොර කල්ලියේ අපරාධ පිළිබඳව විමර්ශන කළ කිසිදු නිලධාරියෙකුටරටින් පිට යෑමට ඉඩ නොදෙන්නයි ගුවන්තොටුපළට ගෝඨාභයගෙන්නියෝග.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත පොලිස් නිලධාරීන් ම දැඩි  භීතියට පත්ව සිටි එ මන්ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යනු මහාධිකරණය ක අපරාධ නඩුකරයක් අරඹයා අධි චෝදනා…

Read More

පිස්සෙක් ජනාධිපති කරවු ඒ මුසලම දවස අදයි

2015 ජනවාරි 08 වන දින යලි යලිත් සිහි ගන්වන්නේ කෙලෙහි ගුණ්ය නොදන්නා, එදා මෙදා තුර ඉපද ඇතැයි සිතිය හැකි නින්දිතම මිනිසා තෝරා ඔහුව රටේ ජනාධිපති…