වෙනත්

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය දේශපාලනයෙන් මුදාගැනීමේ අන්තර්ජාතික සංවිධානය – විශේෂ පුවත්පත් නිවේදනයයි

මාධ්‍ය නිවේදනයයි, අධ්‍යක්ෂක/ප්‍රවෘත්ති කතෘ, ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවගේ සිවිල් ජීවිතයේ වඩාත් සමීපතම සේවාවක් ඉටු කරනු ලබන්නේ පොලිස් නිලධාරීන් විසිනි. රටක නීතිය හා සාමය රැකීම පමණක් නොව…

Read More

” ලේකම් වෙලාත් සුදු වෑන් වලින් මිනිස්සු උස්සන් ගිහින් මැරුව ගෝඨා රටේ ජනාධිපති වුනොත් මේ රටම ලේ විලක් කරයි………!! (හිටපු ඇමති – මර්වින් සිල්වා )

බෙල්ල ගියත් ඇත්ත කියන හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා වැඩිදුරටත් කියා සිටින්නේ රටේ ජනතාවට ජනාධිපති විකටයෙකු පිස්සෙකු විදිහට පෙනීම සත්‍ය බවයි……… සම්පුර්ණ එඩිට් නොකල විඩියෝව …………e1a4d2a7-a82…