විශේෂාංග

අන්තර්ජාල අවභාවිතාව පිලිබදව ඔබ දැනුවත්ද ………….?

රටක දියුණුව කරා හා සංවර්ධන ඉලක්ක කරා ලඟා වීමේදි තාක්ෂණය යන මූළධර්මය වැදගත් සාධකයකි.21 වන සියවස වන විට බොහෝ රටවල් තම සංවර්ධන ඉලක්ක කරා ලඟා…

Read More

ජනතාව ජේ.වී.පී එකට ඡන්දෙ නොදෙන්නේ ඇයි ?

ඒ මිනිසුන්ගේ මනසේ ඉන්න ඇමතිවරුන් වැනි අය ජේ.වි.පීය තුල නොමතිනිසා බව සක්සුදත් සේ පැහැදිලිය. ඒත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට රටේ පාලන බලය ලබාගැනීමටනම් ඔවුන් පැහැදිලි වෙනසක්…