විශේෂාංග

ජනතාව ජේ.වී.පී එකට ඡන්දෙ නොදෙන්නේ ඇයි ?

ඒ මිනිසුන්ගේ මනසේ ඉන්න ඇමතිවරුන් වැනි අය ජේ.වි.පීය තුල නොමතිනිසා බව සක්සුදත් සේ පැහැදිලිය. ඒත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට රටේ පාලන බලය ලබාගැනීමටනම් ඔවුන් පැහැදිලි වෙනසක්…

Read More

කථානායක විසින් නම් කොට උස්සා එළියට දැමු ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ජනතාවගේ කර මතින් පාර්ලිමේන්තුවට එම මන්ත්‍රීවරුන් පොලීසියේ කර පිටින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් කිරීම සුවිශේෂී තත්වයකි.  ලංකා…