විදේශ පුවත්

ඓතිහාසික ලන්ඩන් බ්‍රිජ් මත ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් 6 මරුට 30 කට තුවාල ,විනාඩි 8 ක් තුල ත්‍රස්ත ප්‍රහාරකයන් ඝාතනයට

ඊයේ (3 වන දින ) රාත්‍රි 10 ට පමණ ලන්ඩන් නගරයේ ඓතිහාසික ලන්ඩන් බ්‍රිජ්පාලම මතින් ගමන් කරමින් සිටි මහජනයා යටකරමින් වැන් රථ යක් ගමන් කොට…

Read More