දේශපාලන

නක්ශ්‍රාස්ත්‍ර කරුවන් සමඟ හිටපු ජනපති මහින්දගේ ගිනස් වාර්තාව එළිදකී.

වියදම  කෝටි 12 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගුවන් ගමන් 10 කට අඩු ප්‍රමාණයකින් මහජන මුදල් ගිලදමා ශ්‍රී ලාංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමජවාදී ජනරජයේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ…


9 කෝටි 16 ලක්ෂයක් හොරා කාපු දේශප්‍රේමී විමල් වීරවන්ශ 20 තෙක් යලි රිමාන්ඩ්

9 කෝටි 16 ලක්ෂයක් හොරා කාපු දේශප්‍රේමී විමල් වීරවන්ශ 20 තෙක් යලි රිමාන්ඩ්. තමන්ම තමන් දේශප්‍රේමී යැයි කියා ගනිමින් රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් ඇමති…


යහපාලනයට බිලිගෙන ඇති රටේ නීතිය

රටක් භීතියට පත් කරමින් අහිංසක ජීවිත බිලිගත් කුරිරු ත්‍රස්තවාදයට තිත තැබීමට දේශපාලන නායකතවය ගත් මහින්ද රාජපක්ෂ විසින්ම නැවත රටතුල භීෂණයක් අතිකරනලදී. 2009 දී ප්‍රභාකරන්ගේ භීෂණය…