දේශපාලන

සිවිල් යුද්ධයක් නිමකොට ලෝක යුද්ධයක් රටට දායාද කල අප්පොච්චා………………..!!

වසර 30ක සිවිල් යුද්ධයක් නිම කිරීමට නිවරදි දේශපාලන තින්දු තීරණ ගැනීමටමහින්දට කොන්දක් තිබුබවට කිසිදු තර්කයක් නැත. එහි ගෞරවය නිතතින්ම ඔහුට හිමිවිය යුතුය. ඒත් මහින්ද හා…

Read More

දවසේ සිකුරාදා…………” ඔක්තෝබර් විප්ලවයෙන්වත් ” පාඩම් ඉගෙන ගෙන ” රනිල් ” සුදු කරපටි අපරාධ කරුවන් එලවා දමා , මහජනයා දින්වයිද ….?

* යු.ඇන්.පීය ආවොත් තමයි අපි කාල ඇදලා රටේ යමක් වෙනවා දකින්නේ, *  යු.ඇන්.පී ආණ්ඩුවක් ආවොත් සිංහල ,දෙමළ ,මුස්ලිම් සේරටම සමගියෙන් ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ, * යු.ඇන්.පී…