දේශපාලන

විද්දෙ පඳුරට වැදුණේ හාවට –  ගැහුවෙ රනිල්ට වැදුණේ පක්ෂයට……………?

 යහපාලන ආණ්ඩුවේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අවශ්‍යයෙන් සජිත් පේමදාස සති ගානකට පසුව රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙති විසින් අපේක්ෂකත්වය පිරිනමන ලදී ඉන්පසුව සජිත් දිවයින පුරා රැස්වීම් 154 ක ට…

Read More

සිවිල් යුද්ධයක් නිමකොට ලෝක යුද්ධයක් රටට දායාද කල අප්පොච්චා………………..!!

වසර 30ක සිවිල් යුද්ධයක් නිම කිරීමට නිවරදි දේශපාලන තින්දු තීරණ ගැනීමටමහින්දට කොන්දක් තිබුබවට කිසිදු තර්කයක් නැත. එහි ගෞරවය නිතතින්ම ඔහුට හිමිවිය යුතුය. ඒත් මහින්ද හා…