දේශපාලන

ජිනීවා යෝජනාවෙන් ආණ්ඩුව ඉවත්වෙනවා යැයි කීම රාජපක්ෂලා ගේ පට්ටපල් බොරුවක්……ඉවත්වී ඇත්තේ 30;1වගන්තියෙන් පමණයි………?

ජිනීවා යෝජනාවලින් ආණ්ඩු ඉවත් වෙනවා යැයි කීම පට්ටපල් බොරුවක් ,එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පිහිටුවා ගෙන ඇත්තේ  ලෝකයේ බොහෝ රටවල් එක්කරගෙන එහිදී කිසියම් යෝජනාවක් සම්මත වුවහොත් එක්…

Read More

සහරාන් අත්වඩංගුවට ගැනීමට අද වෙනතුරුත් උපදෙස් නුදුන් නිතිපති පොලිස් නිලධාරියෙකු හදිසි අසනීපයකට අධිකරණයට නොපැමිණිවිට වරෙන්තු ඉල්ලයි.

ශ්‍රිලංකාවේ නිතිපති මියයාමට පෙරම “ජයරත්න මල්ශාලාවේ ” ලැගුම් නැනීමේ හේතු වෙන් පොලිස් නිලධාරින් නිතිපති  එවනු ලබන් අපරාධ ගොනු හා විවිධ වර්ගයේ ගොනු පිලිබදව නිසි උපදෙස්…