දේශපාලන

පොහොට්ටුවේ ” ජනපති ” අපේක්ෂක “ගෝඨාභය, ” අගමැති අපේක්ෂක මහින්ද …………?

අද දින රාජපක්ෂ පවුලේ පැවති ඉතාම තීරණාත්මක සාකච්චාවක්දී ස්ථිර වශයෙන්ම ගෝඨාභයට ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය දීමටත් එය හෙට අනුරාධපරයේ ඒකාබද්ධ පෙරමුණේ රැස්වීමේදී මහින්ද විසින් ප්‍රකාශ කිරීමටත් මේ…

Read More

ලංකා දවසේ සිකුරාදා……..ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ තීරණයට පයින් ගසා දීපාලී විජේසුන්දර රටේ අගවිනිසුරුකමට…………?

තම රටේ උත්තරීතර අධිකරණය විසින් ඒකමතිකවම තීරණය කරමින් කියාසිටියේ සිරිසේන ජනාධිපති ව්‍යවස්ථා විරෝධි ලෙසට ක්‍රියාකරන ගොන් වාහේ කෙනෙකු බවය. වෙනත රටක මෙවනි තීරණයක ලබාදුන්නේ නම…