ගොසිප්

කවුද මේ ” ධම්මික පෙරේරා “

” අපි දෙන්න  මිතුරන් ඒත් මම දැකලා නෑ මේ වගේ ඇගේම ටෙක්නොලොජි පිරිලා ගනන්වලිම්ම වැඩකරන මනුසයෙක්……….” මේ නම මේවනවිට රට පුරාම කතාබහට ලක්වන්නේ දැනට ශ්‍රි…

Read More