උණුසුම් පුවත්

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති රටට කල සේවය එදා මෙදා කිසිදු පාලකයෙක් කර නෑ.

වසර 71 පුරාවටම රට පාලනය කල කිසිදු නායකයෙකු තමා උපන් රටට මෙසේ සේවයක් කර ඇද්දැයි ඔබ පුදුම වෙනු නොවනු මානය.     (මාගේ මිත්‍රයෙක් දිනපතාම…

Read Moreමිනිසුනි ” ගෝඨා ” වැලලු සත්‍ය ගොඩගමු……………….මිග් ඩීල් එකෙන් පසු ලසන්ත ඝාතනය කෙළේය. යූ.ඒ.වී. ඩීල් එකට කලින්ආචාර්ය අමිත් මුනින්ද්‍රදාස ඝාතනය කෙළේය……..මුං වීරයෝ…..මරලා…මිනීමරැවෝ පුදන……ජාතියක්……….!!!


ජන බලයට ජනගඟ ගලයි, ජනතා ජයග්‍රහනය අත ළඟයි ජනතාව ගේ අපේක්ෂක “අනුර දිසානායක “……….!!

71 වසරක් ඉවසා සිටි ජනතාව ලක්ෂ ගනනින් එකා මෙන් එක පොදියට ඒක්ව ඉතිහාසයේ පලමු වරට පක්ෂ දේශපාලනයෙන් තොරව පුද්ගල දේශපාලනයෙන් තොර ජාතික ජන බලවේගය හාඑක්ව…