උණුසුම් පුවත්

රටේ ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී තනතුරට සුරේෂ් සලේ පත් කරයි.පත් වු දිනම වරායේ කන්ටේනර් පරික්ෂණ යන්ත්‍ර අක්‍රිය කිරීමට වහාම නියෝග………………?

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියා වශයෙන් හිටපු යුද හමුදා නිලධාරියෙකු වන සුරේෂ් සලේ පත් කර ඇත. අරුම පුදුම සිද්ධිය නම් සුරේෂ්…

Read More

විද්දෙ පඳුරට වැදුණේ හාවට –  ගැහුවෙ රනිල්ට වැදුණේ පක්ෂයට……………?

 යහපාලන ආණ්ඩුවේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අවශ්‍යයෙන් සජිත් පේමදාස සති ගානකට පසුව රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙති විසින් අපේක්ෂකත්වය පිරිනමන ලදී ඉන්පසුව සජිත් දිවයින පුරා රැස්වීම් 154 ක ට…