උණුසුම් පුවත්

මිනිසුනි ” ගෝඨා ” වැලලු සත්‍ය ගොඩගමු……………….මිග් ඩීල් එකෙන් පසු ලසන්ත ඝාතනය කෙළේය. යූ.ඒ.වී. ඩීල් එකට කලින්ආචාර්ය අමිත් මුනින්ද්‍රදාස ඝාතනය කෙළේය……..මුං වීරයෝ…..මරලා…මිනීමරැවෝ පුදන……ජාතියක්……….!!!

මිනිසුනි……………….,, මේ වැළලුව සත්‍යයි…..!! ======================== මලමිනී ගොඩ ගෙන ……ආචාර්ය අමිත් මුනින්ද්‍රදාස …….!!නියම විරැවා සොයමු……!! ==================••••••••==••••••• ඉතිං….යුද්ධය නිම විය……!! කොටි සමූල ඝාතනය විය…… ඉතිරි ටික ප්‍රද්රශණය…

Read More

පොහොට්ටුවේ ” ජනපති ” අපේක්ෂක “ගෝඨාභය, ” අගමැති අපේක්ෂක මහින්ද …………?

අද දින රාජපක්ෂ පවුලේ පැවති ඉතාම තීරණාත්මක සාකච්චාවක්දී ස්ථිර වශයෙන්ම ගෝඨාභයට ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය දීමටත් එය හෙට අනුරාධපරයේ ඒකාබද්ධ පෙරමුණේ රැස්වීමේදී මහින්ද විසින් ප්‍රකාශ කිරීමටත් මේ…