උණුසුම් පුවත්

බේසල් සම්මුතියෙන් තහනම් කොට ඇති අති භයානක විෂ බීජ කන්ටේනර් ලංකාවට ගෙන්නු ධම්මික පෙරේරා හා රාජපක්ෂලාට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක කලයුතුයි.( විඩියෝ සහිතයි )

ඉතාම හොදින් සත්‍ය රටේ අනාගත පරපුරට පහදා දෙන ගුරුවරයෙක් මෙය රටේ අමන ජනයාට දියයුතු ඉතාම හොද පාඩමක් තිස්සජනනායක මහතට ලංකා දවසේ ස්තුතිය.

Read More