උණුසුම් පුවත්

“ඔහොම මාසයක් ඇදන් යන්න කොමිටු ටිකක් දාන්න,එතකොට සුළු පක්ෂ ටිකට අපි කතකරලා ගමු ” -(ජනාධිපති මෛත්‍රි )

රටක් අස්ථාවර කොට තමා ගේ පුද්ගලික බලය ලබාගැනීමට මේ දරණ් උත්සහාය නතර කල හැක්කේ ජනතාව පාරට බස්සවා මෛත්‍රි එලවා දැමීමෙන් පමණි. මේ වනවිට මෛත්‍රිපාල ගේ…

Read More

ශ්‍රි ලංකා ජනාධිපති ජනතාව ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංගනය කරමින් රට අස්ථාවර කරනවා- කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙක් යුරෝපා සංගමයට පැමිණිලිකරයි

මේ වනවිට කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගනුම ලබන ශ්‍රිලාංකික සිසුවෙකු විසින් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල ලංකීය ජන් අතාවගේ මුලික් අයිතින් කඩකරමින් , රටේ මුලිකම නිතිය හාස‍ය්‍යට ලක්කරමින් ජනතාව ගේ…