උණුසුම් පුවත්

“පොලිසියටම පොලිසිය ” එපාකරවන ශ්‍රි ලංකා පොලිසිය.

රටේ ජනතාවට එපාම කරපු ආයතනයක් තිබේ නම් ඒ ශ්‍රි ලංකා පොලිසිය බැව් ඉතා කණගාටුවෙන් උවත් කිවයුතුය. එසේ ජනතාවට පොලිසිය එපා වීමට ප්‍රථම පොලිසියටම පොලිසිය එපාවී…

Read More

මහින්ද හා ඇල්ලේ ගුණවංශ රුපියල් කෝටි 153 ක පගාව ගත්තේ රටේ ජනතාවට අයිති, සල්ලියි රජය වහාම පරික්ෂණයක් කලයුතුයී.

ජනතාව ගේ මුදල් හොරාකන කාලකන්නි දේශපාලකයන් ඉන්න රටක් ලෝකේ තවත් නම් නැතුවාට කිසිම සැකයක් නැත. වරක් සුනාමියෙන් පීඩාවට පත් වු ජනතාව යලි නඟා සිටුවීමට රුපියල්කෝටි…