බඩ උඩට රට පෙරට….මුතුහෙට්ට්ගම නියෝජ්‍ය ඇමතිගේ රට පෙරට ගෙන යාමේ කෙලිය……….

මෙවන් කාලකන්නි ඇමතිවරු බලෙන් පාර්ලිමේන්තු පැමිණ නැත . රටේ මෝඩ ජනතාව මුන්ව පතකර එවා ඇත. නිශාන්ත මුතුහෙට්ට්ගම් නියෝජ්‍ය ඇමති ලෙසට ඔහුගේ උගත් කමට සරිලන මෙවන් දෙයක් කරනවා හැර වෙන මොනවා කරන්නද …..?Image may contain: one or more people and indoorImage may contain: one or more people and indoor

 

 

ඡායාරූපය සමාජ ජාලයේ හිතවතාට ස්තුතිය.

Be the first to comment on "බඩ උඩට රට පෙරට….මුතුහෙට්ට්ගම නියෝජ්‍ය ඇමතිගේ රට පෙරට ගෙන යාමේ කෙලිය………."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*