ජනාධිපතිවරයා ගේ අනුකම්පාව උතුරු මැද භුමිකම්පාවක් වෙන ලකුණු

උතුරුමැද පලාත්   ප්‍රධාන අමාත්‍ය  පේශල ජයරත්න මහතාට එරෙහිව උතුරුමැද පලාත් සභාවේ  මන්ත්‍රීවරු 17 දෙනෙකු අද දිවුරුම් පෙත්සම් රගෙන උතුරුමැද පලාත් අන්ඩුකාරවරයා වෙත ගිය අතර ඔවුන් කියාසිටියේ  පේශල ජයරත්න මහතාගෙන් විශ්වාසය කඩ වූ බවත් නව ප්‍රධාන ඇමති ලෙස හිටපු ප්‍රධාන ඇමති එස්.එම් රන්ජිත් මහතා පත්කරන ලෙස

උතුරු මැද ආණ්ඩුකාර දිසානායක මහතා පලාතසභා ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මංත්‍රිවරුන්ගේ මෙම ඉල්ලිම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් තමාට ජනාධිපති වරයාගෙන් එ පිලිබද නියෝගයක් අවශ්‍ය බවයි.

උතුරුමැද වර්තාකරු එස්.ඒ.පුබුදු මහේෂ්

.

 

 

 

Be the first to comment on "ජනාධිපතිවරයා ගේ අනුකම්පාව උතුරු මැද භුමිකම්පාවක් වෙන ලකුණු"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*