අද කොස්ගම පාලනය මුලුමනින්ම ” ගොඩයාට ” භාරදී කොස්ගම ජනතාව ඉදිරියේ පොලිසිය නිරුවත් වේ

කොස්ගම යනු ලංකාවේ ආරක්ෂාවට ඉතාම වැදගත් ස්ථානයක් බව මිට කල කට පෙර පාලකයන්ගේ ඇස් ඇරවු මහාවිනාශයක් විය. ඉන් අහිමිවු කිසිවක් යලිත් ලැබෙන්නෙම නැත.
ලංකා පොලිස් ඉතිහාසයේ කිසිම තැනකදි නොහැසු කතාවක් කොස්ගමින් වාර්තා වේ. කොස්ගම සිටින ප්‍රධානම අපරාධකරු
” ගොඩයා ” අද වනවිට මුළු කොස්ගමම පාලනයකරමින් සිටි. පොලිස් ස්ථනාධිපති වරයා පසු ගිය දින පැවති අවුරුදු උත්සවයේ සංගිත සංදර්ශනය සදහා අවසර නොදිමට තිරණය කරතිබු බව ජනතාවට දැනගැනිමට ලැබිමෙන් නිති ගරුක ජනතාව ඉතාම සතුටට පත්විය එහෙත් පොලිසියේ O. I. C  වහාම ගොඩයා ගෙන් නියෝග ලැබුනේ ඒ සදහා අවසර දෙන ලෙසය දෙකට නැමුන පොලිස් ස්ථානාධිවරයා වහාම ගොඩයා ගේ ගොලයන්ගේ අවුරුදු උත්සවයට අවසර ලබා දුනි.
ගොඩයා නොහොත් ඉන්ද්‍රජිත් ගොඩමුන්න මොහුට භයන් බිත පොලිසියක් කොස්ගමට තිබෙනවාට වඩා පොලිස්පතිට තිබෙන්නේ කොස්ගම නිතිය හා සාමය රැකිමත් ගොඩයටම භාර දි තම නිලධාරින්ගේ හෙලුව රැකදිමට කොළඔට ගන්නා ගැනිමය.
පොලිස්ප්ති තුමනි භාවනාවෙන් අපරාධකරුවන් මෙල්ල කිරීමට බැරිබව දැන්ගන්නේ ගොඩයන් වැනි අපරාධකරුවන් රොත්තක් පැමිණ පොලිස්ප්තිගේ කලිසම ගලවන් ගියදාටය. දැන් අපරාධකරුවන්ට භයේ සිටින ජනතාව එදාට පොලිස්පතිගේ අමුඩෙත් ගලවාදමනවා ස්ථිරයී. අපරාධකරුවන්ගේ සල්ලිවලට මුවාවි සිටන කාලකන්නි පොලිස් නිලධාරින් සිටින තක් කල් අවංක නිලධාරින්ට තම රාජකාරිය නම් ඉටු කිරිමට ඉඩ ලැබෙන්නේම නැත. මෙම හොරකම් ,ගෙවල් බිදුම්, පහර දිම්, ගනනාවක් ඇති සල්ලිකාර ඉන්ද්‍රජිත් ගොඩමුන්න නොහොත් “ගොඩයාට” කොස්ගම වැනි රටට ඉතාම වැදගත් තැනක චන්ඩියකු විමට ඉඩදෙනවාද්….? පොලිසිය භාර ඇමති තුමනි මිට වහාම පියවර ගතයුතුයි නො එසේ නම් තවත් ශාලාවේ විනාශයක් උනත් වීමට ඉඩඇත

Be the first to comment on "අද කොස්ගම පාලනය මුලුමනින්ම ” ගොඩයාට ” භාරදී කොස්ගම ජනතාව ඉදිරියේ පොලිසිය නිරුවත් වේ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*