” ජාතික ජන බල වේගය දෙකඩ ” කිරීමට බුද්ධි අධ්‍යක්ෂක මේජර් ජනරාල් සලෙට භාර දෙයි…..?

ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානි මේජර් ජනරාල් සලේ ගේ නායකත්ව යෙන් මෙහෙයවන් ශ්‍රි ලංකා බුද්ධි ඒකකය විසින් ඉතාම රහස් වාර්තාවක් මේ වනවිට ජනාධිපති ගෝඨාභයට ලබාදී ඇත. පසුගිය බදා රැස්වු ජාතික බුද්ධි මංඩලය මුලින්ම අවධාරනය කලේ දැනට සමාජ යේ ඉතාම ප්‍රභලව ගොඩනැගෙමින් ඇති හිටපු ආණ්ඩුවල සිටි සියල්ලටම විරුද්ධව මෙවර ඡන්දය ප්‍රකාශවෙන් බවත් ඊට ප්‍රධානම හේතුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නායක යන් දැන් ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ ඔවුන්ගේ පාක්ෂිකයන්ට නොව රටේ අනිකුත් බුද්ධිමත් හා අනික් පක්ෂවල අයටබවයි.

 මෙහිදි ” අපි මේක කොටසක් වෙන්කලයුතු බවයි “……..අගමැති මහින්ද . ඊට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට සලේටම භාර දෙන ලදි. ඒ අනුව යෝජනාවී ඇත්තේ සියළුම ජාතික මාධ්‍ය වලින් විශේෂ අවසරයකින් අනුර කුමාර මංත්‍රිවරයාට වැඩි ඉඩක් ලබාදී

රාජපක්ෂලාගේ ඊළඟ ආණ්ඩුවට අනුරකුමාර ගේ පුද්ගලික අනුදැනුම ඇතිව ” ජාතික ජන බල වේගය ” පාර්ලිමේන්තුවේ දී තමන්  සමඟ  එක්ව කටයුතු කිරීමට අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරණ බව රාජ්‍ය මාධ්‍ය වලින් මැතිවරණයට පෙර රටට දැනු දී මේ වන්විට ජන්තාවිමුක්ති පෙරමුණේ මුලිකත්ව යෙන් රට පුරාම එක්වන්  ජනතා රැල්ල වහාම අඩපන කිරීමට ජතික බුද්ධි මංඩලය තීරණය කොට ඇත.

 

සැ; යු 

ජනතාව ගේ පුවත්පතක් ලෙසට දිනෙන් දිනම අපවටා එකතුවෙන් ශ්‍රි ලාංකිකයන්ට ඉතාම් වගකීමෙන් දැනුම දෙන්නේ ජාතික ජන බල වේගය එවනි කිසිදු දේශපාලණ පක්ෂයක් සමඟ එකතු වී රටේ විනාශයට අබමල් රේණුවක්වත් පාඩුවක් සිදු නොකරන මෙය ජනතාවිමුක්ති පෙරමුණේම පක්ෂයක් නොව රටේ සමස්ථ ජතියේම එකතුව රාජප්ක්ෂලා ගෙන් රනිල්ල ගේ වසර 72 විනාශය ට තිත තැබීමක් බව අප් ගේ විමර්ෂණයයි.

මේ පිලිබදව ජාතික බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ්ක විසින් ඉදිරියේදි ජාතික ජනබල වේගය බෙදා වෙන් කිරීමට ඉතාම සුක්ෂමව කටයුතු කරන බැවින් ජාතික ජනබල වේගයේ නායකයන් හා රටේ සමස්ථජාතියම දැඩි අවධානයෙන් සිටිමට මේ පිලිබදව සිටිය යුතුය.

07/25

Be the first to comment on "” ජාතික ජන බල වේගය දෙකඩ ” කිරීමට බුද්ධි අධ්‍යක්ෂක මේජර් ජනරාල් සලෙට භාර දෙයි…..?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*