ශ්‍රිලංකාව ගිලගෙන තිබෙන අල්ලස් පනත ගැන පාර්ලිමේතුවේ කතා කරන විට එකම ඇමතියෙක් වත් නෑ. අල්ලසට තියන කැමැත්ත යහපාලනයත් පෙන්නුම් කරයි.

ඊට එරෙහිව අපේ රටේ කතා කිරිමට දැනට ඉන්න එකම පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පමණි. එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රි අනුර කුමාර දිසානායක මහතා කලකතාව පහත විඩියෝව නරඔන්න

 

Be the first to comment on "ශ්‍රිලංකාව ගිලගෙන තිබෙන අල්ලස් පනත ගැන පාර්ලිමේතුවේ කතා කරන විට එකම ඇමතියෙක් වත් නෑ. අල්ලසට තියන කැමැත්ත යහපාලනයත් පෙන්නුම් කරයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*