උන්ට හපන් මුන්….තවත් ඇමතිවරු හා රාජ්‍ය ඇමතිවරු 09 දෙනෙකුට සුඛෝපභෝගි වාහන ගන්න රුපියල් කොටි 38 ක්.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය ඇමති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් අද දින පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.
පසුගිය රජය ද කිසිදු වග විභාගයකින් තොරව කෝටි ගනන් වටිනා වාහන ගෙන්වා ජනතා මුදල් කා දමා මේ වනවිට බිලියන ගනන් ණය ගෙවමින් සිටි. එසේ තිබියදි ත් යහපාලන ආණ්ඩුවද තව තවත් වාහන ගෙන්වමින් සිටි.
මේ වන විට ජනතාව ආර්ථික වශයෙන් අන්ත අසරණව සිටි.ජනතාවගේ දුක වේදනාව ගැන මොවුනට කිසිදු වගේ වගක් නැත.

Be the first to comment on "උන්ට හපන් මුන්….තවත් ඇමතිවරු හා රාජ්‍ය ඇමතිවරු 09 දෙනෙකුට සුඛෝපභෝගි වාහන ගන්න රුපියල් කොටි 38 ක්."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*