ජනතා මුදල් වැඩි පුරම වැය වන්නේ කිසිදු වැඩක් නැති ඇමති මංඩලයක් නඩත්තු කිරිමටයි.මෛත්‍රිපාල ජනාධිපති හා අගමැති රනිල් එදා ජනතාවට පොරොන්දු වු ආකාරයට ඇමතිවරු 25 ක් කලයුතුයි

ලංකාවේ ජනතාව එදා මහින්දට බැන්නේ ජනතා මුදල් කාදමන රටට නුහුලන ඇමති මංඩලයක් තියාගත් නිසාය. එදා මැතිවරනයේදි මෛත්‍රිපාල ජනාධිපති කිවේත් රටට නුහුලන ඇමතිවරු නිසා ජනතාව අන්ත අසරණ බවට පත්ව සිටින බවකි. මේ යහපාලන දෙන්නාටම අද ඒක අමතක විඇත. ජනාධිපති තම පක්ෂය රැක ගන්න පහුගිය කාලයේ පට්ට හොරු න්ට ඇමති තනතුරු දි ඔවුන්ව තමාගේ ඔඩොකුවේ දමාගනි. ජනාධිපති මොකා ගෙනත් ඔහුගේ ඔඩොක්කුවේ දමාගත්තත් අපට කමක් නැත්. ඒත් මේ වන්විට ජනතාව එදාට වඩා අද අන්ත අසරණ වි හමාරය.
අපට වඩා වැඩි ඉතා දියුණු ආර්ථිකයක් හා විශාල ජනගහනයක් සිටින රටක් වු ඉන්දියාවේවත් නැති ඇමති රොත්තක් අපටසිටි. එදා මහින්ද කලේත් එක් එක් කෙනාව සනසන්න ඇමතිකම් පිදිමය. අද මෛත්‍රිපාල කරන්නෙත් ඒ දේමය. රනිල්ලා මෛත්‍රිලා ජනතාව ගොනාට අන්දා දැන් ඉවරය. රනිල් ජනතාවට සුරන්ගනා කතා කිවත් ඔවුන් සියල්ලම එකතුවි මුලින්ම කරගත්තේ රටට කිසිම වැදගැම්මක් නැති ඇමතිතනතුරු ගනනාවක් ඇතිකර ඔවුන්ට අසීමිත ඉන්දන, අධි සුඛෝපභෝගි තිරු බදු රහිත වාහන මේ වනවිට හෙලිවි ඇත්තේ ගෙන්වා ඇති වාහන වලින් අඩුම මිල කෝටි 4 බවය.ඊට වඩා වැඩි වාහන ගෙන්වා ඇත. ඔවුන්ට රුපියල් ලක්ෂයක අමතර දිමනාවක්, මංත්‍රි වැටුප වැඩිකිරිම හා මංත්‍රිවරුන්ගේ කාර්‍ය්ය මංඩලයේ වැටුප් වැඩිකිරිම යන විවිධාකාරව ඔවුන්ගේ සුඛ විහරණය මේ වනවිට සකසාගෙන හමාරය.
දැන් ජනතාව තම දරුවන්ට කිරි ටිකක් දිගන්න බැරුව නොවිදිනා දුක් විදි. 1972 පසුව මෙරට බිහිවු සෑම රජයක්ම සිදුකකෙලේ ජනතාවට බොරු පොරොන්දු දි බලයලබා ගැනිමය. ජනතාව දැන්වත් මේ කාලකන්නි කියන බොරු වලට මුලානොවි රටක් වශයෙන් සිතා තම ඡන්දය දැමිය යුතුයි.
දැන් ජනතාව වහාම උද්ගෝශන කලයුත්තේ රටට වැඩක් නැති මේ කාලකණ්නි ඇමති මංඩලය රනිල් ලා මෛත්‍රිලා පොරොන්දු දුන් විදිහට වහාම 25 දක්වා අඩු කිරිමටය. කැලේ සත්තු එකෙකුටට ,ඒ කැලෙම ගස් තවත් කෙනෙකුට හා ඒ කැලේ පිහිටි පොලව තවත් එකෙකුට යන මේ ඔලමොට්ටල අමාත්‍යංශ බෙදා ඇත්තෙම් ජනතාව ගැන සිතා නොවේ. පරිසර ඇමති හිටියාට ඔහුට ගස් කොලන් අයිති නැත. ???? මේක අරුම පුදුම යහපාලනයක්
දැන් ජනතාව එකා මෙන් මේ ඇමති මංඩලය අඩුකිරිමට රජයට බලකිරිමටත් ඔවුනට දි ඇති අසිමිත ඉන්දන දිමනා වහාම ඉවත් කර සිමිත ඉන්දන,දිමනාවක් හා මසකට රුපියල් ලක්ෂයක දිමනාව වහාම ඉවත් කරලිමට ජනතාව එකාමෙන් පෙරමුණ ගෙන රජයට බලකල යුතුය.

Be the first to comment on "ජනතා මුදල් වැඩි පුරම වැය වන්නේ කිසිදු වැඩක් නැති ඇමති මංඩලයක් නඩත්තු කිරිමටයි.මෛත්‍රිපාල ජනාධිපති හා අගමැති රනිල් එදා ජනතාවට පොරොන්දු වු ආකාරයට ඇමතිවරු 25 ක් කලයුතුයි"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*