ෆීලඩ් මාෂල් ෆොන්සේකා, විජිතමුනි, රංගේ බණ්ඩාර අත්වඩංගුවට ගැනීමට නිතිපති අවසර

ඉදිරි මහ මැතිවරණයට පෙර පිළි මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා, විජිතමුණි සොයිසා, සහ රංගේ බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගැනීමට අවශ්‍ය බව කියා මේ වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙත ඉල්ලමින් ගොනු තුනක් සපයා ඇති බව ඉතා විශ්වාස කටයුතු මාර්ගයකින් අප ගැනීමට  ඇත.

ලිවේරා ලෝක ඉතිහාසයේ වාර්තාවක් තබමින් ප්‍රථමවතාවට රටක නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දේශ්පාලන ගණිකා වෘත්තියේ යොදවමින් ගෝඨාභය ගේ කාර්යාලයටද  ඉතාම විශ්වාසනීය හානිතිපති දප්පුලු ගේ ඇඔනියව යොදවා ඇත.  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් දෙන්න ද නියෝග නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හරහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ වනවිට ලබාදී ඇත.

 ෆොන්සේකා අත්අඩංගුවට ගනු ලබන්නේ ඔහුගේ ජනාධිපතිවරණයකදී   රජයේ වාහන සාපරාධී සාවද්‍ය පරිහරණය සහ රජය මුදල් අවභාවිත ජනතාව ගේ මුදල් ලබාගැනීමක හා රජයේ සේවකයෙකුව සිටියදී සාපරාධි පරිහරණය, නැමති අත්භූත චෝදනාමත හා විජිතමුණි සොයිසා වනජිවි ඇමති සිටියදී කැබිනට් අනුමැතියක් නොමතිව රජයට වාහන ලබාගැනීම පිළිබඳ චෝදනාව යටතේ සහ හිටපු ඇමති රංගෙ බංඩාර පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයෙකුව සිටියදී,  පුද්ගලික විසින් කරන ලද අපරාධයක් වසන් කිරීමේ චෝදනා මත අත්වඩංගුවට ගැනීමට  සියල්ල මේ වන විට සකස් කොට අවසන් ඇත .

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ සෘජු නියෝග ලබා ඇති බව අප වෙත ඉතාමත් විශ්වාසවන්ත තොරතුරු ලැබී ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරි මහ මැතිවරණයට පෙර මෙම තිදෙනා අවස්ථා තුනකදී අත්වඩංගුවට ගෙන දෙරණ හා හිරු මාධ්‍ය සංදර්ශණ සමඟ රටේ අනිකුත් මුලික ප්‍රශ්න ජනතාව ගෙන් ඈත්කර තැබීමේ උත්සහායක් බව අපවෙත දැන ගැනීමට ඇත.

ජනතාව වෙත ඇති අනෙකුත් ප්‍රශ්න සහ ජනතාව ගේ හඬ නැගීම් පානය කිරීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හෙන්චයියන් ක්‍රියා කරන බව අපට දැන ගැනීමට ඇත .

0209

Be the first to comment on "ෆීලඩ් මාෂල් ෆොන්සේකා, විජිතමුනි, රංගේ බණ්ඩාර අත්වඩංගුවට ගැනීමට නිතිපති අවසර"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*