සී බී රත්නායක ගේ මස්සිනා ලක්ෂ 7000 කට චීන සමාගමට විකුණු ගල් වල නිසා මළ පට්ටා ව ගමම නායයයි.

වලපනේ රාගල මාර්ගයේ අලුත්වැඩියාවන් සහ නව මාර්ගය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් චීන සමාගම වෙන විට ලක්ෂ හත්දාහක් ගෙවා සිබි රත්නායකගේ බිරිඳ ගේ මල්ලි වන තිලක් රත්නායකට අයත් මලපට්ටාව ගමට ඉහලින්  රක්ෂිතයේ ඇති ගල්කොරිය චීන සමාගම රුපියල් ලක්ෂ 7000 ක් දී ගල කැඩීමට ලබාගෙන ඇත.

ගල් කොරිය  චීන සමාගම දිනකට ගල් කියුබ් 40ත් 50ත් අතර ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඇත මේ නිසා දිගින් දිගටම කළුගල් ශබ්දයෙන් ප්‍රදේශය ගිගුම් දෙද්දී අසල පිහිටි නිවාස සහ මහපොළොව දෙදරු කෑම හේතුකොටගෙන මෙම නායයෑම සිදු විය හැකි බව මේ වන විට හෙළිවී ඇත.

අමාත්‍ය සී බී රත්නායක වලපනේ ප්‍රාදේශීය බවට කරන ලද බලපෑම නිසා මෙම තිලක් රත්නායක ගේ ගල් වලට ගල් කැඩීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දී ඇත එහෙත් ප්‍රාදේශ  මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දැඩි විරෝධය හමුවේ ප්‍රාදේශීය සභාපති එම බලපත්‍රය තාවකාලිකව අවස්ථා දෙකකදී අත්හිටුවා ඇත.

කෝප වී ඇති පොහොට්ටුවේ සංවිධායක සී බී රත්නායක අමාත්‍යවරයා ප්‍රාදේශීය සභාපති වරයා අමතා වහාම චීන සමාගමට එම ගල්වලින් ගල් කඩා ගැනීම සඳහා අවසර ලබා දීමට නියෝග කර ඇත

මෙම අවදානම් සහගත ගල්කොරිය හේතුකොටගෙන මල පට්ටම ග්‍රාමයේ එකම පවුලේ දරු දැරියන් මවුපියන් සියලුදෙනාම නායගොස් පස් යට  සැඟවී ගොස් ඇත. මේ පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමේදී ප්‍රාදේශිසභා ව මෙම වෙළඳ බලපත්‍රය ලබාදීමට නොහැකි බව දැනුම්දී තිබුණත් සී බී රත්නායක ගේ මැදිහත්වීම නිසාම තම මස්සිනාට හිමි ගල් වල චීන සමාගමකට ලක්ෂ 7000 කට ගල් කඩා ගැනීම  ඇති පසුබිමක් තුළ ඔවුන්ට බලපත්‍රය ලබා දෙන්නට ප්‍රාදේශ සභාවට බල කර ඇති බව මේ වන විට සියල්ල හෙළි වී ඇත.

මලපට්ටාව ගමට ඉහලින් පිහිටා ඇති මෙම ගල් කොරිය හේතුකොටගෙන අසල නිවාස සියල්ලම මේ වන විට බිත්ති ගලාගොස් පොළොව දෙදරුම් ගෙදර ඇති ආකාරය දැකිය හැක.  ඒ බලපත්‍රය ලබාදීමට අනුමැතිය දෙන ලද සියලුම ප්‍රාණ සභා මන්ත්‍රීවරුන් මෙම ජීවිත හානිය පිළිබඳව වගකිවයුතු බව ජනතාව දැඩිව ප්‍රකාශ කරන්න පමණක් නොව ප්‍රදේශයේ පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන ප්‍රධාන සංවිධායක සී බී රත්නායක අමාත්‍යවරයා මෙම ප්‍රාදේශීයසභාවට බල කිරීම හේතුකොටගෙන මෙම ගල් වලට අවසර දී ඇති බව මේ වන විට පරීක්ෂණ වලින් හෙලිවී ඇත.

මෙම මියගිය පවුල වෙනුවෙන් සී බී රත්නායක සහ ඔහුගේ මස්සිනා වන තිලක් රත්නායක දෙදෙනාම වගකිව යුතු බවත් ප්‍රදේශවාසීන් මේ දේශපාලකයින්ගේ නින්දිත ක්‍රියාවන් තරයේ හෙලා දකින බවත් ප්‍රදේශවාසීන් දැඩිව ප්‍රකාශ කරයි.

2005 වසරේදී තහනම් කල ගල කොරියකට නැවත බලපත්‍ර ලැබුනේ කෙසේදැයි ප්‍රාදේශිය මංත්‍රිවරු විමසමින් සී.බී .රත්නායකට හා ඔහු ගේ මස්සිනාට ජනතාව දෙස්දෙවොල් තබන ආකාරය අපගේ වාර්තාකරුට  ඇසී ඇත.

Be the first to comment on "සී බී රත්නායක ගේ මස්සිනා ලක්ෂ 7000 කට චීන සමාගමට විකුණු ගල් වල නිසා මළ පට්ටා ව ගමම නායයයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*