” දෙරණේ ” ගෑස් වලින් ගෝඨාට ඡන්ද හොයන ලිටෝ ගෑස් ” වෑගපිටිය “.

ජනතා සල්ලි හුරා කෑම ඇහුරූ යහපාලන ආණ්ඩුව යම තරමකට හෝ ජනතාවගේ ප්‍රසාදයට ලක්වීම අගේ කලයුතුය. මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනකාලයේ දුෂණයට නම් දරාසිටි ආයතන අයිතිකරුවන යහපාලනයේ ද විජේදාසරාජපක්ෂලා වැනි කාලකන්නියන් ගේ තුරුල්ලටවී තවතවත් ජනතා සල්ලි ගසාකමින් සිටින බව අපි කොතෙකුත් පෙන්න දුන් නමුත් ඊට යමක් නොකල නිසාම අද ඒ පව ගෙවන්නේ අහිංසක ජනතාවයි.

රාජපක්ෂලාට යහ්මින් ඒකාලයේ ලැබුණ දොල පිදේනියට වෑගපිටියට ලිතෝගෑස් සමාගම හිමිවිය ඒපමනක් නොව රාජපක්ෂලා ගේ හොදම හා කිට්ටුවන්තම දුෂිතයෙක් වු වෑගපිටිය ලිතෝ ගෑස් සමාගමේ කොටස් අහිංසක රජයේ සේවකයා ගේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ මුදල් වැඩි ගනනකට විකුණා දමා පසුව රාජපක්ෂලා ගේ උවමනාව හා උන්ගේ කොටස් මුදල වෙනුවෙන් ජනතා සල්ලි කෝටි ගනන් හුරා කනලදි. ඒත් සමඟම ලිතෝ ගෑස් කොටස් මිල නොසිතු ලෙසට පහත දමන ලදි. ඉන් සිදු වු යේ නොසිතු ලෙසට සේවක අර්ථ් සාධක මුදලක් රටට අහිමිව විශාල පාඩුවක් ලැබීමය.

මෙම කූඨ ගනුදෙනු කරු වෑගපිටිය ලිතෝගෑස් හිඟයක් මේ වනවිට කෘතීමව රටේ මවා අහින්සක ජනතාව ගොනාට අන්දවා ජනතා අප්‍රසාදය පවතින් ආණ්ඩුවට ලබාදී කාලක්න්නි ගෝඨාභය වෙනුවෙන් හෙළුව්වෙන් හිටගෙන ඇත.

වෑගපිටියගේ මේ කාලකන්නි ක්‍රියාවන්ට මාධ්‍ය ආවරණය සලසනු ලබන්නේ රටේ අපරාධවලට උඩ ගෙඩි දෙන දිලිප් ජයවීර නොහොත් ගෝඨාභය ගේ දෙරණ නාලිකාවෙනි.

වෑගපිටියලා ,දෙරණේ දිලිත් ජයවීරලා දිනුවත් දිනුම් ,පැරදුනත් උන් දිනුම්ය ඒත් හැම දාම පරදින්නේ අහිංසක ජහමරයා බව තවමත් තේරුම් නොගන්නා කාලක්න්නියන් පිරිසක රටේ ජීවත් වීම රටක ජාතියකටම විශාල ශාපයකි.

වැගපිටියලා මේ වනවිට සිටිය යුත්තේ සිරගෙවල් වල උවත් ලංකාවේ අධිකරණයත් යන්නේ කොහේද මල්ලේ පොල් ජාතියේ බඩුවකි. කිසිදු විශ්වාසයක් නොමති බව රටේ ජනතාවට ඔනවාටත් වඩා ඒ බව ඔප්පු කොට ඇත.

Be the first to comment on "” දෙරණේ ” ගෑස් වලින් ගෝඨාට ඡන්ද හොයන ලිටෝ ගෑස් ” වෑගපිටිය “."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*