බේසල් සම්මුතියෙන් තහනම් කොට ඇති අති භයානක විෂ බීජ කන්ටේනර් ලංකාවට ගෙන්නු ධම්මික පෙරේරා හා රාජපක්ෂලාට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක කලයුතුයි.( විඩියෝ සහිතයි )

ඉතාම හොදින් සත්‍ය රටේ අනාගත පරපුරට පහදා දෙන ගුරුවරයෙක්

මෙය රටේ අමන ජනයාට දියයුතු ඉතාම හොද පාඩමක්
තිස්සජනනායක මහතට ලංකා දවසේ ස්තුතිය.

Be the first to comment on "බේසල් සම්මුතියෙන් තහනම් කොට ඇති අති භයානක විෂ බීජ කන්ටේනර් ලංකාවට ගෙන්නු ධම්මික පෙරේරා හා රාජපක්ෂලාට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක කලයුතුයි.( විඩියෝ සහිතයි )"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*