සුදුවත්‍ර හොරවාගත් තවත් කොටළුවෙක් වු……පොහොට්ටුවේ ආර්ථික විද්‍යා පරියේෂක මංත්‍රි බන්දුල ගුණවර්ධන ” “රති විද්‍යාව ” පිලිබද පරියේෂණයකට බැංකොක් තම හෝටල් කාමරයට පියමන් කරන අසිරිමත් මොහොත………………!!

රට ජාතිය හා ශ්‍රි ලාංකික සංස්කෘතිය ගැන අතොරක් නැතිව බේගල් ඇද බාන පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රිවරුන් නිවාඩුවක් ලද ස්වැනින් හොරාකාපු ජනතාව ගේ මුදලින් බැංකොක් ගොස් ගනිකාවන් සමඟ යහන්ගතවීම සුලභ දසුනක් වුවත් මෙවනි
ඉතාම වැදගත් ඡායාරූපයක මෑතක් හමු නොවීය .

සුදු පිරිවට පොරවාසත් මෙවන් පාහරයන් එලවාදමා රටේ අනාගතය රටගැන සිතන ඇත්ත කතාකරන , පිරිසක් වෙතට භාරදීමට නුතන තරුණ ,තරුණයන් උත්සුක වීම ඉතාම අගේ කොට සැලකිය යුතුය.

ෆේස්බුක් සමාජ ජාලාව වෙත් මෙය මුදාහල නොහදුන්න ඔබට අපගේ ස්තුතිය. .

Be the first to comment on "සුදුවත්‍ර හොරවාගත් තවත් කොටළුවෙක් වු……පොහොට්ටුවේ ආර්ථික විද්‍යා පරියේෂක මංත්‍රි බන්දුල ගුණවර්ධන ” “රති විද්‍යාව ” පිලිබද පරියේෂණයකට බැංකොක් තම හෝටල් කාමරයට පියමන් කරන අසිරිමත් මොහොත………………!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*