නිතිය ඉටුකර කායිකව ආබාධිත වු පොලිස් නිලධාරින් මානසිකවත් ආබාධිතයන් කරන රටක්.

තම ජීවිතය පිලිබදව ඇති ආශාව පසෙක ලා රාජකාරිය දේවකාරියක් සේ සලකා ක්‍රියාකොට අද වන විට දෙවියන්ට කන්නලව් කරමින් ජීවත් වීමට නොහැකීව පසුවෙන් පොලිස් නිලධාරින් ගෙ සෝචනීය කතාව ඇසු විට මෙවන් අමනුෂයන් සිටින රටක මතු ආත්මයකදී නොවිපදේවා යැයි ඔබත් සිතනවා නොවනු මානය.

තම හිරිමල් යොවුන් විය කැපකල ඒ වීරෝධාර තරුණයන් අද කා ගේවත් පිලිසරණක් නොමතිව සමාජයේ කොන්කලපිරිසක්  ලෙසට ඇද දමා තිබීම ඉතාම නින්දිතය.

ඒ පිලිබදව රටේ ජනාධිපති සිට සෑම පුරවැසිට්යකුම ලැජ්ජහවිය යුතුය.

රාජ්‍ය නිලධාරින්ට ගෙවන වැටුප මෙන් ඉතාම සොච්චම් මුදලක් අතමිට මොලවා කප්පරයක් වැඩ පවරන ලංකාවේ එකම ආයතනය පොලිසියයි. මේ වනවිට ත්‍රස්තක්‍රියා හා අනිකුත් නිතියානුකුල රාජකාරි සිදුකිරීමට ගොස් සදහ කාලිකවම ආබාධිතව සිටින පොලිස් නිලධාරිනටත් පාරට බැස කාලකන්නි පාලක්යන් ගේ දෙපාමුල වැටී රජයේ තමාට හිමිවියයුතු දෙවල් ඉල්ලීමට සිදුව ඇත.

ශ්‍රි ලංකා පොලිසිය ලක්ෂ ගනන් වියදම් කර මහා ලොකුවට පොලිස් විරු සමරු තිබ්බාට රාජකාරිය සිදු කොට ආබාධිත පොලිස් නිලධාරින් වෙනුවෙන් කිසිම දෙයක් ලබා නොදෙන ඔවුන් පිලිබදව සොයා නොබලන නින්දිතම ආයතනයක් බව ඉතා කණගාටුවෙන් මතක් කල යුතුය .

පොලිස්පති ගේ සිට සෑම නිලධාරියෙකුම අද දඟලන්නේ ඉහලට යාමට දේශපාලන දණ නමසකාරයට මිස තම ආයතනය මෙහෙය වීමට හෝ ආයතනයේ සිටින උන්ගේ සුභ සාධනයක් නොවේ.

වෙනත් රටවල මෙවනි රාජකාරි ඉටුකිරීමට ගොස් ආබාධිත පොලිස් නිලධාරින් පිලිබදව සොයා බෑලීමට වෙනම ආයතන ඇතත්  ,අඩුම තරමින් තම ගමේ පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවත් මසකට වරක්වත් අඩුම තම නිලධාරින් සමඟ ගොස් ඒ ආබාධිත තම සහෝදර නිලධාරියා ගේ චිත්ත ධෛරියවත් වැඩීමට කිසිම ක්‍රම වේදයක් නැත.

අද වනවිට ආබාධිත පොලිස් නිලධාරින් ලැබෙන සොච්චම් වැටුපෙන් දිවි ගැට ගසාගන්නේ නොකා නොබීය එක්තරා නිලධාරියකු මාහා පවසා සිටියේ ඔහුට ලැබෙන වැටුපෙන් තම දරුවන් ගේ පාසල් උවමනාවත් සපුරා ගැනීමට නොහැකි වන බවයි.

දවසක් කා තවත් දවසක් නොකා නොබී සිටිමට සිදුව ඇත්තේ වෙත රැකීමට ගොස් විනා රටේ ධනය හොරා කැමට ගොස් නොව .

අපි ඉතා වගකීමෙන් රජයට හා වරතමාන පොලිස්පති වරයාට දැනුම් දී කියා සිටින්නේ තම රටේ නිතිය ඉටුකිටීමට ගොස් දැනට ආබාධිත වී අසරණව සිටින මේ නිලධාරින් පිලිබදව සොයා නොබලන්නේ නම් ඔවුන්ට ලැබියයුතු රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නොලබෙන්නේ නම ඉදිරියේදි සමසථ පොලිස් ප්‍රජාවම දැඩි වෘතිමය ක්‍රියාමාරගයක් ගැනීමට පසුබට නොවන බව ඉතා වගකීමෙන් මතක කරමු.

1866 පිහිටවු පොලිසියේ පොලිස් විදා නේලා දැන් නොමති බවත් ඉතාම බුද්ධිමත් හා දක්ෂ 21 වන ශතවර්ෂ යේ පොලිස් නිලධාරින් සිටිනබවත් රට කරවන පාලකයන් වෙත ඉතා සතුටින් මතක් කරමින් සියල්ලට එහෙයි කියු පොලිසියක් දැන් නොමතිබව ඉතා ඉක්මනින්ම පාලක්න්ට වැට හී එදාට සරමේ මුත්‍රා වැක්කෙරෙනු ඇත.

Be the first to comment on "නිතිය ඉටුකර කායිකව ආබාධිත වු පොලිස් නිලධාරින් මානසිකවත් ආබාධිතයන් කරන රටක්."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*