මෙන්න රටක් ………..” බැංකුව මගෙන් ලියවිලි වගේකට අත්සන් ගත්තා මට රුපි.එක්කෝටි විසිලක්ෂයක් දුන්නා ඒත් මම ඇපකරයකට අත්සන් කලබව දන්නෑ………මම පව්…..මට ගෙවන සල්ලි නෑ….” (හිටපු මුදල් ඇමති-බන්දුල ගුණ වර්ධන කොළඹ වාණිජමහාධිකරණයේදි 25.02.2019)

රටේ ජනතාව මීහරකුන් යයි සිතා දිනපතා මාධ්‍ය හමු තියා බොරුබේගල් ඇදබාන පසුගිය රජයේ මුදල් නැමති බන්දුල ගුණ්වර්ධන නැමති අය අද ඔහුට විරුද්ධව කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණයේ පැවති නඩු විභාගයේ දි පට්ට පල් බොරුවක් ඇදභා අලි අමාරුවක් වැටුනි.

බන්දුල ගුණවර්ධන කියා සිටි යේ තමා කිසිදු ඇපකරයක් පෑන් ඒෂියා බැංකුවට නොතිබු බවත් ඔවුන් මොනවදෝ ලියවිලි වගයක් දුන් බවත් ඒවා තමා අත්සන් කලබ්වත්ය.

රටේ ජනතාව මීහරකුන් යැයි සිතාසිටින බන්දුලලා සිතා සිටින්නේ අධිකරණ විනිසුරනුත් එසේ කියාය.

ඊට කදිම පිලිතුරක් දුන් කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණ විනිසුරු අශාන් මරික්කාර මහතා කියා සිටි යේ විත්තිකරු ආර්ථික විදාව පිලිබදව හසල දැනුමක් ඇති එසේම රටේ හිටපු මුදල් ඇමති වරයා නිසාත් ඔහු වැනි අයකු කිසි සේත් බැංකුවක ට ගොස් නොදන්න ලියවිලි වලට අත්සන් නොකරන් බවයි.

රුපියල් එක්කෝටි විසිලක්ෂයක් පෑන් ඒෂියා බැංකුවෙන් ඇපකරයක් තබා ණ්ඹයට ගෙන ඒ ණය මුදල් නොගෙවීම වෙනුවෙන් මේ නඩුව අද විභාග කොට අවසන් කරමින් තීන්දු කලේ බන්දුල ගුණවර්ධනණ එම ණය මුදල ගෙවීම හිතාමතාම පැහැර හරින්නේනම් නුගේගොඩ ජම්බුගස්මුල්ල උගස් ඉඩම පෙසිද්ධ වෙන්දෙසියේ විකුණා බැංකුව ඒමුදල් අය කර ගත යුතු බවකි.

ලාංකීය කොල්ලකරුවන් ,අපරාධකරුවන් වැනි දේශපාලකයන් විවිධාකාරව ජනතා මුදල් කොල්ලකා ඇති තවත් අපුරු නාටකයක් අධිකරණයට පින්සිදුවන්නට ඉතාහොදින් කාලානතරයක් සිට පැවති නඩුවිභාගයකින් පසුව අද බන්දුලගේ සරම ගලවා ප්‍රසිද්ධියේ හෙළුව පෙන්විය.

මෙය ස්වාධීන ජනතාව ගේ සතුටට හේතුවක් වීඇත.

Be the first to comment on "මෙන්න රටක් ………..” බැංකුව මගෙන් ලියවිලි වගේකට අත්සන් ගත්තා මට රුපි.එක්කෝටි විසිලක්ෂයක් දුන්නා ඒත් මම ඇපකරයකට අත්සන් කලබව දන්නෑ………මම පව්…..මට ගෙවන සල්ලි නෑ….” (හිටපු මුදල් ඇමති-බන්දුල ගුණ වර්ධන කොළඹ වාණිජමහාධිකරණයේදි 25.02.2019)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*