සිරකරුවන් ගේ සල්ලිවලින්ම කෝටිපතියකු වු අගුණුකොල පැලැස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි ඒ .ඩබ්ලියු. එස්. ධම්මික

ශ්‍රිලංකාවේ අල්ලස දුෂණය කොතෙකුත් ඉහවහ ගියත් රටේ පාලකයන්ට කිසිදු වගේ වගක් නැතිය ඊට හේතුව උනුත් පල් හොරුය.

අගුණුකොල පැලැස්ස බන්ධනාගාරය තුල සිටින සිරකරුවන් මීට මාසකිපයකට පෙරදී මේ බන්ධනාගාර අධිකාරි ධම්මිකට විරුද්ධව උද්ගෝෂණයක් පැවැත්විය.

ඒ උද්ගෝෂණය ඉතාම සාධාරණ එකක් බැවි අපහට කතාකල ජේලර්වරයා කියා සිටියේ මේ අධිකාරිවරයා කිසිදු කාන්තා නිලධාරිනයකට තම රාජකාරිය කරගෙන සිටීමට ඉඩ නොදෙන බයි.

අගුණුකොල පැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ සිටින කාන්තා නිලධාරිනියන් එක් වරක් හෝ මේ අධිකාරි ධම්මික සමග ලිංගිකව හැසිරීමට යායුතුය. නො එසේ නම් බන්ධනාගාරයේ සිටිනවා බොරුය.

බන්ධනාගාරයේ සිරකරුනගෙන්ම කෝටිපතියකු වීඇති අධිකාරි ධම්මික සිරකරුනගේ භෝජනාගාරයෙන් සෑම මසකම රුපියල් ලක්ෂ 02 ක් දියයුතුය. ඒ සිරකරුනවන් ගේකැමට කියා පවුලේ අයවලුන් බදින සල්ලිවලින් මොහුට සෑම මසකම රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් දියයුතුය. මේ සල්ලි සුභ සාධක කටයුතු භාරව ඉන්න ජයසේකර ඒකතුකර දෙන බව මේ වන විට ප්‍රසිද්ධ රහසකි.

අරුම පුදුම බන්ධනාගාරයක් වන මෙහි අධිකාරි නියෝග නොමති අතරම පසුගිය සිදුවීමෙන් පසුව අධිකාරි නියෝග ගසා ඇලවු ධම්මික දැන් ඊට අහිංසක නිලධාරින් බිලිදීමට කටයුතු කරමින් සිටී.

බන්ධනාගාර භාරව සිටින්නේත් කාන්තා ඇමතිවරියක් න්නිසාඅත් මේ ධම්මිකගේ අතවර්යට ලක්ව තම රැකියාව නිසා නිහඩව සිටින කානතා නිලධාරිනියන් දෙස් දෙවොල තියන්නේ තලතාඅතුකෝරල ඇමතිවරියටය.

තලතාඇමතිනියට අධිකාරි ධම්මික ඉතාම හොද පුද්ගලයකු බවට ඒත්තු ගන්නවා ඇත්තේ රත්නපුර සිටින සුභ සාධක නිලධාරිවරයාය. ඇමතිවරියට අධිකාරි ධම්මික ගැන අවස්‍ය සියලු තොරතුරු අපසතුව ඇති අතර ඇය ගේ ප්‍රතිචාරය අපි බලාසිටිමු.

Be the first to comment on "සිරකරුවන් ගේ සල්ලිවලින්ම කෝටිපතියකු වු අගුණුකොල පැලැස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි ඒ .ඩබ්ලියු. එස්. ධම්මික"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*