මෙන්න………….!!!!!!!!! සිරිසේන , රනිල් අගමැති නොකරන රහස…………………….!!

” 225 දෙනාම මට ඇවිත් කීවත් රනිල්ව ආය නම් අගමැති කරන්නේ නැහැ ….” මෛත්‍රි 2015 අන්තිමම දවසේ තනියම ගෙදර ලයිට් ඔෆ් කරන් ඉන්න වෙලාවේ මෛත්‍රි ගේ මරන භය නැති කරල මරදා නේ රැලියට එක්කන් ගියේ ඔය අගමැති වුන රනිල්ම තමා. ඒ එදාය…………..

ජනාධිපති කාර්‍ය්ය් මණ් ඩල ප්‍රධානි යා හා දැව සංස්ථාවේ සභාපති පිය සේන දිසානායක යන මේ දෙදෙනාම අල්ලස් ගෙන සල්ලි ගනන් කරන කොට බෙල්ලෙම්ම අල්ලා ගැනීමට අල්ලස් කොමිස මේ නිලධාරින්ට හැකිවිය.

රුපියල් කෝටි 5 ක අල්ලස් ගත්තේ පැලවත්තේ සිනි කර්මාන්ත ශාලාවේ පරණ යකඩ මිලට ගැනීමේ කොන්ත්‍රාත් එකටය. මෙම යන්ත්‍ර ගැලවීමට් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමතිය රැගෙන දීමට මෙම රුපියල් කෝටි 5 අල්ලසක් ඉල්ලා ඇත්තේ මෛත්‍රි පාල ගේ දකුණු අත් වන් අතිජාත මිත්‍රයකු වෙන ජනාධිපති කාර්ය ප්‍රධානියා එවැන්නක් කර ඒ අනුමතිය ලබාදීමට ඉන්දියානු සමාගමෙන් රුපියල් කෝටි 05ක අල්ලසක් ඉල්ලා ඇත මේ සිද්ධිය පිලිබදව රටේ අගමැතිරනිල්ට කිවිට රනිල් එක් වරම දැනුම් දීඇත්තේ වහාම අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කිරීමටය.

ඒ අනුව ඉන්දියානු සමාගම අගමැති ගේ උපදෙස් අනුව අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලිකිරීමෙන් පසුව වැටලීම සදු කොට ඇත.

එත් මේ රුපියල් කෝටි 05 අල්ලස ගැනීමට සියල්ලම සිදු කොට ඇත්තේ ඒ වනවිටත් ගලධාරි හෝටල යේ කාමර අංක 97 සිටි දහම් සිරිසේන ය.

නමුත් අල්ලස් නිලධාරින් ගෙන් දහම් සිරිසේනව ගලවාගෙන වහාම ර්‍රැගෙන යාමට ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයේ සිටි නිලධාරින් සමත් විය. ක්ව්සේ නමුත් දහම් සිරිසේන අල්ලස් නිලධාරින් ගෙන් බේරුනත් ජනාධිපති ගේ පවුලේ හිත්වතා හා ජනාධිපති කා‍ය්‍ය ප්‍රධානි හා දැව සංස්ථාවේ සභාපති අත්වඩංගුවට පත්විය.

මෙම අල්ලස් මෙහෙයුම කනවැටුන මෛත්‍රි පිස්සු බල්ලෑකු සේ හැසිරෙමින්  මරනවා ඕකා  රනිල් මගේ දරුවා කොටුකරන්න ගියායැයි කියමින් සිට ඇත.

මේ කෝටි 05 අල්ලස කාට දැයි දැන් රටම දන්නාඅ නමුත් මෛත්‍රි ගේ නයි මුගටි වෛරය මෙය බවට දැන් ජ්නතාව දැන ගනු ඇත.

රටේ දුෂණ්ය නැති කරනවා යැයි කියන සිරිසේ න අලලස ගැනීමට දරුවන්ට ඉඅඩ දීමත හරියට මතද්‍රව්‍ය නැති කිරීමට මතපැනි බලපත්‍ර නොදී චතුරිකාට මත්පැන් බලපත්‍ර දුන්නාට දෙවනි නැත.

මෙන්න මේ සිරා ගේ වෛට්‍රය නිසාම රනිල් ආයනම් මුමළත් අගමැති පුටුවේ නම හින්දවනේඉ නත

එහෙම උනොත් මුට හා පවුලෙ අයව කොටු කරන්න රනිල් දන්නා බව මෛත්‍රි දන්නා නිසාය.

Be the first to comment on "මෙන්න………….!!!!!!!!! සිරිසේන , රනිල් අගමැති නොකරන රහස…………………….!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*