අධිකරණයේ ඇප පිට සිටින අපරාධකරුවන්ට භාරදුන්න රටක්…..

රටේ දේපල හොරාකෑමට හා අයථාපරිහරනය නිසා අධිකරණයේ සැකකරුවන් වු පුද්ගලයන්ව තෝරා රට භාරදීම ඉතාම නින්දිතය.

ලෝකයක් සමග යනරටක් වෙනුවට ලෝකයෙන්ම කොන්කර තබන රටක් හැදීම මෛත්‍රිපාලට ජනතාව සදාකාලිකවම ශාපකරනවා නොවනුමානය.

දැනට පත්කොට තිබෙන ඇමතිවරුන් අතරින් 06 දෙනිකු හැර අනික් සියලුම දෙනාට මහාධිකරණ වලින් හා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වලට සැකකරුවන් වශයෙන් ඉදිරිපතවු අපරාධ කරුවන්ය.

එම සැකකරුවන්ට විරුද්ධව ඒ ඒ අධිකරණ වලින් ඇප තබා ඇඟිලි සලකුණු ලබාදී ඇති එවන්කාලක්න්නි අපරාධ කරුවන්ට භාරදුන්න රටක පැවැත්මක් තිබේද ?

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල හිතාමතාම ජනතාව ගෙන් පලිගැනීමට වෛර්යෙන් මුසපත්ව රට හොරු රැලකට භාර දුන් බවට තවත් සාක්ෂි අවස්‍ය නොවේ.

Be the first to comment on "අධිකරණයේ ඇප පිට සිටින අපරාධකරුවන්ට භාරදුන්න රටක්….."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*