මීඩියා පාසැල විකුණනකන් බලන් ඉන්න ලංකාවේ මීඩියා නොවන හමීඩියා කාරයෝ

ඒත් ජනතාවට එදා එකක් අමතක විය බල්ලන් සමඟට ලැගග එකාගෙත් බලු හොරි , බලු මැක්කන් ඉනා බය. ජනවාරි 08 පසුවි පැය දින ගනන ගේවී යනකොට උගේ බලු හොරිගද හා බලු මැක්කන් ජනතාව ගේ ඇගේ වසා ලේ උරා බොන්න පට්න් ගැන්ම තාම නතරවී නැත.

 

එදා ලංකාවේ දේපල තුට්ටු දෙකට විකුණා කෝටි ගනන කොමිස් ගැහුවේ රාජපක්ෂලා හා ඔවුන් ගේ පුත්තුය . ඒ නිසාම ජනතාව පයින් ගසා එලවා දැම්මේ කිසිම ජාති ආගම් බේදයකින් තොරවය.

ඊට විකල්පයට පත්කලේ ජනතාව ගේ සුවද හදුනන ගොවි පුතෙකුය ඒ පොඩිමිනිහාගේ දුක වේදනාව නැති බැරිකම දැනෙන වලවි ඉලවි නැති නිසාමය.

ඒ දරුවොත් ඒවගේමය .ගැමි සුවද දන්න බව ජනතාව ඉතා හොදි විශ්වාස කරපු නිසාමය.

ඒත් ජනතාවට එදා එකක් අමතක විය බල්ලන් සමඟට ලැගග එකාගෙත් බලු හොරි , බලු මැක්කන් ඉනා බය. ජනවාරි 08 පසුවි පැය දින ගනන ගේවී යනකොට උගේ බලු හොරිගද හා බලු මැක්කන් ජනතාව ගේ ඇගේ වසා ලේ උරා බොන්න පට්න් ගැන්ම තාම නතරවී නැත.

දැන් ජනතාවට හීන දාඩිය දමා හමාර්ය, අප්පා ,අප්ප ,බාප්ප්ලා, උන් මුන් සේරම ඇඟට නොදනීම ජනතාවගේ දේපල කොල්ලකන තුප්පැහි ජාතියක් බව රටට ලෝකයාට පෙන්නා හමාරය.

විකුණනන හොයන හැම දේටම කලින්ම මෛත්‍රිට දැනු නේ මිඩියා එකට කෙලින්නය ඒ මෛත්‍රි ඉතා හොදින්ම දන්න දේනම් ලංකාවේ කිසිම මිඩියා කාරයෙක් නැති බවය. මොකද උදෙ කෑම වේල මෛත්‍රිගෙන් පිනට කන හමීඩියා කාරයෝ ලංකාවේ පදුරු ගානට ඉනන නිසාය.

චතුරිකාට කුට්ටියක් කඩාගැනීමට වසර ගනනක් පැරණි ශ්‍රි ලංකා ජනමාධ්‍ය පාසැල විකිණීමට සියල්ලම දැන් අවසන්ය. ප්‍රධාන ගැනුමකරු හා චතුරිකා සිරිසේන නැමති මෛත්‍රි ගේ ආඩම්බරකාර දියනිය ගේ මට බැස හමාරය.

චතුරිකාලා හිතන් ඉන්නේ ජනාධිපති කමට අපේ තාත්තා වැනි මැටි මොලෙක් පත් කර ගත්තා නම් රටේ මිහරක් හා මිහරක්ට පාර පෙන්නන මීඩියා හරකුන් මේවා නොදනනා බවකි.

ලංකාවේ ඉන්නා මීඩියා නොවන කඩේයන හමීඩියා කාරයන්ව ගොනාට ඇන්දවුවාට විදේශ රටවල ජිවත් වෙන මීඩියා කරයන්ට ඇන්දවීමට චතුරිකාටවත් මෛත්‍රිටවත් බැරි බවය,.

( මීළඟට චතුරිකා ගේ ආදායම එදා හා අද )

Be the first to comment on "මීඩියා පාසැල විකුණනකන් බලන් ඉන්න ලංකාවේ මීඩියා නොවන හමීඩියා කාරයෝ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*