වැලිකඩ කාන්තා රැදවියන් ගේ සල්ලි වලින් දිස්වෙන දිස්නා…………

වැලිකඩ බන්ධනාරය යනු මිහිපිට ඇති එකම ජරාපාරාදීසයයි . ඒ කාන්තා අංශයට හෝ පිරිම අංශයට කියා වෙනසක් නැත.

කාන්තා අංශය භාර ප්‍රධාන ජේලර් දිස්නා කාරිය වසම් නැමැත්තිය ජරාව නොකන තැනැත්තියක් යැයි යමෙක් කිවොත් එය ඇත්තටම් සත්‍යකි. ඒ ඇය ජරාව නොකන නිසාය. ඇය කාන්තා රැදවියන් ගෙන් ගන්නේ ඉතාම සුපිරිසිදු දේය.

එනම් ඉඩම්, ගෙවල් දොරවල් හෝ විදේශ සංචාරයන්ය. ශ්‍රිලංකාවේ විශාලතම මත්කුඩු සමග අසුවු කාන්තාව ගෙන් ගම්පහ ගැනීමට ගිය පර්චස් 40 ඉඩම් කට්ටිය ගැනීමට තිබු එකම බාධාව මෙය අනිකුත් නිලධාරින්ට හෙලිවීමයි.

බන්ධනාගාර මාෆියාව සුද්ධ කිරීමට සමහර විනය ගරුක නිලධාරින් අදාල වගකිවයුතු ඇමතිවරුන්ට පෙත්සම් මගින් දැන්වුවිට ඔවුන් කියා ඇත්තේ ඒවා අපිට නතර කරන්න බැරි බවකි.

වරදකට දඩුවම් විදින සිරකරුවන් ගෙන් ජීවිත ගත කරන් කාලකන්නි හැතිකරයක් බන්ධනාගාරය අරක් ගෙන තිබෙන නිසාම විනය ගරුක ඉතාම හොද නිලධාරිනට දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇති බැවි පවසයි.

බන්ධනාගාර කාන්තා අංශයේ ප්‍රධාන ජේලර් දිස්නා කාරියවසම් රජයේ සේවකයකුට නොහොබිනා ආකාරයේ සිද්ධයකට දඩුවම් ලැබිය යුතු තැනැත්තියකි. ඇය රාත්‍රි සංචාරය නොයා ඇය ඒ සියල්ලම දුරකතනය ඔස්සේ කරමින් ඉතා වංචා සහගත ව රජයේ මුදල් වංචා කර ඇත.

මෙම සිද්ධිය හෙලිවීම නිසා ඇය ඊටත් වඩා බරපතලම විනය විරොධි ලෙසට ඇය එම සටහන් ඉරාදමා රජයේ දේපලට අලාභානි සිදු කිරීම හා වංචා සහගතව රාත්‍රි ගෙවීම ලබාගැනීම යන විනය විරෝධි කටයුතු සිදුකර තිබියදීත් ඇයට විනයානුකූල පියවයර නොගන්නේ ඇයගෙන් යැපෙන නිලධාරින් බන්ධනාගාරය පුරාවට අරක් ගෙන තිබීමයි.

මේවනවිට බන්ධනාගාරය තුල ඇති අපරාධ මැඩ නොපවත්වා රටක් අපරාධ කෙසේ නතර කරන්නේදැයි ඉතා විනයානුකූල ජිවිතයක් ගතකරන නිලධාරින් ප්‍රශ්න කරයි.

(මීළඟ ලිපියෙන් සිරකරුවන් ගේ බත්පත විකුණාකන නිලධාරින් පිලිබදව හෙලිකරමු. )

Be the first to comment on "වැලිකඩ කාන්තා රැදවියන් ගේ සල්ලි වලින් දිස්වෙන දිස්නා…………"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*