මෛත්‍රි ගේ දේශපාලන හෙලුව හෙලිවේයි ශ්‍රි ලංකා මීඩියා ඉන්ස්ටිටියුට් වසා දමා ඉඩම 99 අවුරුද්දට ලයිකා මොබ්යිල් කාරයාට පවරන්න යයි.

මේ වන විටත් එහි අධ්‍යාපනය ලබන දරුදැරියන් ගැන හෝ නොසලකා ඉතාම කඩිමුඩියේ මේ පවරාගැනීම ගැන ජනාධිපති ලේකම කාර්‍යාලයේ සේවකයන් පවසන්නේ මෙම ගොඩනැගිල්ල වසර 99ක බද්ධට ලයිකා මොබයිල හිමිකරු වෙතට පවරා දීමට යනබවකි.

 

රටක දේපල විකිණීම ඒ රට දේශපාලන මෙන්ම ආරක්ෂකවද යම තරමකට අස්ථාවර වන බවට ලෝකයේ ඕනෑතරන් නිදසුන් ඇත.
30 වසරක් යුද්ධයක් දිනු රාජපක්ෂලා ජනතාව ගෙදර යැවිය යුතුයැයි තීරණය කලේ රටේ දේපල අම්මා අප්පගේ බුදලයක් සේ හිතු හිතු වේලාවට විකුණා කොමිස් ගැසීම නිසාමය.

1980 දශකයේ ජේ.ආර් ජයවර්ධන රුපවාහිනිය ලංකාවට හදුන්වාදීමටත් පෙර සිටම ජර්මන් රජයෙන් ලංකා ආණ්ඩුවට පරිත්‍යාගයක් ලෙසට දී තිබෙන දැනට ජනමාධ්‍ය පුහුණු පාසල පිහිටි ගොඩනැගිල්ල පසුගිය දා ජනාධිපති මෛත්‍රීකවරම තම අමාත්‍යංශය වෙතට පවරා ගෙන ඇත.

මේ වන විටත් එහි අධ්‍යාපනය ලබන දරුදැරියන් ගැන හෝ නොසලකා ඉතාම කඩිමුඩියේ මේ පවරාගැනීම ගැන ජනාධිපති ලේකම කාර්‍යාලයේ සේවකයන් පවසන්නේ මෙම ගොඩනැගිල්ල වසර 99ක බද්ධට ලයිකා මොබයිල හිමිකරු වෙතට පවරා දීමට යනබවකි.

මේ පිලිබදව සොයා බැලීමේ දී මේ ඉඩම පවරා දී විශාල කොමිස් මුදලක් චතුරිකා සිරිසේන ගැනීමට කටයුතු කරන බවකි. බලුමැක්කෙක් සේ රටම දන්නා සරත් කෝන්ගහගේ ශ්‍රි ලංකා පදනම ආයතනයේ සිටිමින් චතුරිකා ගේ මේ උවමනාව වෙනුවෙන් දිවා රෑ නොබලා කටයුතු කරන බවකි.

චතුරිකාලා ගේ අප්පගේ ඉඩම හෝ චතුරිකා සිරිසේන ගේ මිනිහා ගේ ඉඩම් 99 අවුරුද්දට නොව සින්නක්කරම විකුණුවාට අපිට කමක් නැත. ඒත් මේවා පොලොන්නරුවේ සිරිසේනගේ පරම්පරා ඉඩම් නොවන බව චතුරිකාට අපි දැඩි අවධාරන යෙන් මතක් කරමු.

දැනට මෙම ආයතනය භාරව සිටින සභාපති දේශපාලන හෙන්චයි යෙක් නොවේ නම ඔහු කල යුත්තේ මෙහි ඇත්ත තත්වය ජනතාවට පහදා දී තමා ගේ දෑත් පිරිසිදු කර ගැනීමයි.

චතුරිකා සිරිසේනට අපිට කීමට ඇත්තේ මීළඟ රජයක් යටතේ ඇති එෆ්.සී.අයිඩියට අවශය කරන කලමනා සුදානම් කොට තවත් මාස ගන්නන කින් ඇති ජනාධිපති වරන යෙන් පසුව අර තාත්තට නිකන් දුන්න රටේ පුරවැසිකමටවත් ඉල්ලා යන එකයි.

ලංකාවේ මීඩියා නොවන හමීඩියා කරුවන් දෑන්වත් ඇස් ඇර බලා ජනතාව ගේ දේපල කුණු කොල්ලට විකුණා කොමිස් ගහනා චතුරිකාලාට එරෙහිව රටේ ජනතාව පෙල ගැස්ස වීමට අප සමඟවත් එක් වීමට ඇරයුම් කරසිටිමු.

 

Be the first to comment on "මෛත්‍රි ගේ දේශපාලන හෙලුව හෙලිවේයි ශ්‍රි ලංකා මීඩියා ඉන්ස්ටිටියුට් වසා දමා ඉඩම 99 අවුරුද්දට ලයිකා මොබ්යිල් කාරයාට පවරන්න යයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*