රට තුල නිතිය හා සාමය ස්ථාපිත කිරීමට මෛත්‍රි ආණ්ඩුවට බැහැ. නොහදුනන තුවක්කු කරුවන්ගේඋණ්ඩ වලට ජනතාව දිනපතාම බිලිවේ.

මෛත්‍රිට අදරටේ ප්‍රශ්න නොව ඔහු තටමන්නේ ඉදිරිකාලයේ තවත් රට කෑමේ කුමන්ත්‍රනවලය. මේ වනවිට රටේ ජනතාවට පොලිසිය ගැන කිසිදු විශ්වාසයක් නැත. ච්කාගෝ ගොස් බැලිය හැකි දර්ශන ලංකාවේ ඹ්නෑම තැනක්දී දැන් දැකිය හැකි තතවයකට රට පත්ව හමාරය.

 

යහපාලනය ගෙනවිත් ජනතාවට බියෙන් සැකෙන් ජීවත් වීමට යැයි කියා පැමිණි මෛත්‍රිපාල නැමති පුද්ගලයා අදවන විට අනිකා මරා හෝ බලයේ සිටිමින් දුවට හා බෑනනුවන්ට රට හුරා කෑමට වට පිටාව සකසමින් සිටී.

මෛත්‍රිට අදරටේ ප්‍රශ්න නොව ඔහු තටමන්නේ ඉදිරිකාලයේ තවත් රට කෑමේ කුමන්ත්‍රනවලය. මේ වනවිට රටේ ජනතාවට පොලිසිය ගැන කිසිදු විශ්වාසයක් නැත. ච්කාගෝ ගොස් බැලිය හැකි දර්ශන ලංකාවේ ඹ්නෑම තැනක්දී දැන් දැකිය හැකි තතවයකට රට පත්ව හමාරය.

ෆොන්සේකාට රටේ නිතිය හා සාමය භාර දීමට ඹ්නෑවටත් වඩා සුදුසුකම් ඇත. ඒත් ඔහු තුලින් අසාධාරණ යමක් ඉටුකරවා ගැනීමට නොහැකි නිසාම මෛත්‍රි නැමති සත්වයා ඔහුට කිසිසෙත් නොගැලපෙන අමාත්‍යංශයක් ලබාදුනි.

රටේ වෙඩිතැබීම් හා පුද්ගල මරණ වලට වග කිව යුත්තේ මෛත්‍රිපාල නැමති දෙපිට කාට්ටුවාය.එම සිද්ධින් නම්; …

1.ජනවාරි 03 ————–කොළඹ ග්‍රෑන්පාස් වෙඩිතැබීම
2.පෙබරවාරි 18————-තලංගම වෙඩිතැබීම
3.පෙබරවාරි21————-බොරැල්ල වෙඩිතැබීම
4.පෙබරවාරි23————-වත්තල වෙඩිතැබීම
5.පෙබරවාරි26————-හම්බන්තොට ,මිරිජ්ජවිල
6.මාර්තු 20————- කොළඹ ආමර් වීදිය
7.මාර්තු20—————–අතුරුගිරිය
මෙම වෙඩි තැබීම හා කපාකොටා ගාතනයන් මේ වන විට මාස 03 තුල පමනක් 18 බවට වාර්තාවී ඇත. ජනතාවට අද  රට තුල  කිසිම අරක්ෂාවක් ලබාදීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගතව ඇත.

මේ නිසාම ෆොන්සේකාවැනි යුද්ධ වීරයකුට රටේ ආරක්ෂාව භාර දිය යුතුම වෙලාවක එය දීඇත්තේ කාලානතරයක් තිස්සේ පිඩා විදින රෝගියකුටය. මෛත්‍රිපාල නැමති කුණ කටුවාට අවශ්‍ය රටේ ජනතාවගේ ජීවිත් ආරක්ෂාව නොවන බව මෙයිම පැහැදිලිය.

 

Be the first to comment on "රට තුල නිතිය හා සාමය ස්ථාපිත කිරීමට මෛත්‍රි ආණ්ඩුවට බැහැ. නොහදුනන තුවක්කු කරුවන්ගේඋණ්ඩ වලට ජනතාව දිනපතාම බිලිවේ."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*