රටේ ජනාධිපති ජනතාවට කෙලෙහි ගුණේ පාඩම කියාදුන්නු අපුර්වත්වය.

ඒ පිලිබදව එදාමෛත්‍රිපාල ජනාධිපති ජනතාවට කීදේ හා අද වනවිට සිදුවන දේ ඉතාම මැනවින් සමාජජාලාවල මේ දිනවල සැරි සරයි .ඉන් ඉතා වැදගත් හා මෛත්‍රි කී දේ සුරන්ග වැලිගමගේ මෙසේ කියයි. ඔහුගේ ෆේස්බුක් පිටුවෙන් උපුටා ගැනීමකි.

“කෙලෙහිගුණනොදත් අයෙක් නම් ජනතාවට මෙවැනි නායකයකු ගෙන් බලාපොරොත්තුවිය හැකි දේ කුමක්ද …..? ”

 

Be the first to comment on "රටේ ජනාධිපති ජනතාවට කෙලෙහි ගුණේ පාඩම කියාදුන්නු අපුර්වත්වය."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*