ශ්‍රි ලංකාව නැවතත් මිනිමරු යුගයකයකටද .. ……” ගෝඨා ” ජනාධිපති අපේක්ෂක …………………………………? එත් දෛවය හරස්වේ …..මොලේ පිලිකාවක් බවට හෙලිවේ………..?

රාජපක්ෂ පාලන කාලය තුලදී ශ්‍රි ලංකාව විදේශයන් විසින් හදුන්වන ලද්දේ මිනිකන්නන් ගේ දේශය හෝ මිනිමරුවන් ගේ දේශය ලෙසටය. එසේ  ශ්‍රි ලංකාව දැඩි අප්‍රසන්නතවකට ලක්වීමට ප්‍රධාන…

Read More

LATEST

HOT NEWS

POLITICS