මිනිස්සු සේරම  නිද්‍රාගත කරලා ස්වභාවධර්මය අවදියෙන්…………………!!

අද බක් පුර පසළොස්වක පෝය… හවසට පායන හඳ වෙනදට වඩා පැහැදිළි වෙයි කියලා  ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා … ඒ වෙන දෙයක් නිසා නෙවෙයි .. මිනිස්සු සේරම …

Read More

LATEST

HOT NEWS

POLITICS