රටේ ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී තනතුරට සුරේෂ් සලේ පත් කරයි.පත් වු දිනම වරායේ කන්ටේනර් පරික්ෂණ යන්ත්‍ර අක්‍රිය කිරීමට වහාම නියෝග………………?

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියා වශයෙන් හිටපු යුද හමුදා නිලධාරියෙකු වන සුරේෂ් සලේ පත් කර ඇත. අරුම පුදුම සිද්ධිය නම් සුරේෂ්…

Read More

LATEST

HOT NEWS

POLITICS