මෛත්‍රි ගේ නියෝගයෙන් තාජුදීන් පණ ලබයි ඉදිරි සතිය තුලදී ගෝඨාභය අත්වඩංගුවට……………..?

තමා ගේ වාසිය වෙනුවෙන් අම්ම තාත්තා වුවත් මරාදමන උන් ලාංකීය සමාජයේ නැතුවාම නොවේ ඒවන අයෙකු රටේ ජනාධිපති වීමේ කරුමය ගෙවන රටවැසියා පසුගිය රාජපක්ෂ පාලනය පෙරලා…

Read More